Kiitos viestistäsi

  • Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kansliassa.
    Tietoa henkilötietojen käsittelystä valtioneuvoston kanslian palveluissa saa internetsivuiltamme www.vnk.fi/tietosuoja.
  • Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets kansli.
    Information om behandlingen av personuppgifter i statsrådets kanslis tjänster finns på kansliets webbplats www.vnk.fi/sv/dataskydd.
  • Your e-mail message has been received by the Prime Minister’s Office.
    For information on how the Prime Minister's Office processes personal data, go to: www.vnk.fi/en/data-protection.