Yhteystiedot – yksittäinen yhteystieto

Berit Lahti, assistentti

valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö
0295160363  
Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Ritarikatu 2, 00170 Helsinki