Hyppää sisältöön

100 vuotta pientä avotaloutta

Päättynyt

Toteuttajat

Aalto-yliopisto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–11/2017

Hankkeen tavoite oli laatia systemaattinen katsaus Suomen talouskehityksen vaiheisiin ulkomaankaupan näkökulmasta viimeisen 100 vuoden ajalta ja ennakoida sen pohjalta Suomen mahdollisuuksia hyötyä ulkomaankaupasta tulevaisuudessa, ottaen huomioon viimeaikaiset globaalit kehityssuunnat. Tutkimuksen tavoite oli käsitellä pieniä avotalouksia laajemmin sekä herättää kiinnostusta kansainvälisessä lukijakunnassa. 

Hankkeen päätavoitteina oli:

  1. luoda systemaattinen tarkastelu Suomen ulkomaankaupan kehitykseen ja rakenteeseen bruttoarvoisesti viimeisen 100 vuoden ajalta sekä siihen, miten ulkomaankaupan edellytykset ja kansainvälinen toimintaympäristö ovat muuttuneet historiallisesti;
  2. analysoida, miten ulkomaankauppa on varsinaisesti vaikuttanut Suomen talouteen eri aikoina sekä miten erilaiset kansainväliset ja kotimaiset poliittiset päätökset ja trendit ovat vaikuttaneet ulkomaankauppaamme ja siitä saatavaan arvonlisäykseen; ja
  3. selvittää laaja-alaisesti, minkälaisten hyödykkeiden (tavaroiden ja palveluiden) myynnissä Suomella on ollut selkeä kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla viimeisten 15 vuoden aikana, miten näiden hyödykkeiden kilpailuetu on muuttunut, minkä hyödykkeiden viennistä Suomen talous on tällä hetkellä riippuvaisin arvonlisäpohjaisesti ja millaiset ovat Suomen edellytykset hyötyä viennistä tulevaisuudessakin ottaen huomioon viimeaikaisen megatrendit ja globaalit kehityssuunnat. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Tutkimuksen pääpointit tiiviissä muodossa (SlideShare): 15 nostoa Suomen ulkomaankaupan kehityksestä, merkityksestä ja näkymistä

Tutkijoiden esitykset hankkeen tuloksia esitelleessä tilaisuudessa 27.11.2017: http://www.slideshare.net/vatt_tutkimus/100-vuotta-pient-avotaloutta-tutkimushankkeen-tulokset

Ota yhteyttä:

professori Pertti Haaparanta, Aalto-yliopisto, p. 040 353 8180, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Muut tietotarpeet 100 vuotta pientä avotaloutta

Yhteyshenkilö ministeriössä