Hyppää sisältöön

Eduskuntapuolueet keskustelivat TKI-rahoituksen pitkäjänteisestä kehittämisestä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.6.2021 16.52
Tiedote 405/2021

Eduskuntapuolueet kävivät tiistaina 22. kesäkuuta parlamentaarisen keskustelun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen pitkäjänteisestä kehittämisestä pääministeri Sanna Marinin johdolla. Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä hallitusohjelman sekä tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan (TKI-tiekartta) mukaisesti.

Keskustelun päätteeksi pääministeri Marin totesi, että kaikilla eduskuntapuolueilla on tahtoa sitoutua neljän prosentin tavoitteeseen. 

”Talouskasvu perustuu ennen kaikkea tuottavuuden kasvuun. Siksi neljän prosentin tavoitteen saavuttaminen on välttämätöntä. Se edellyttää julkisen TKI-rahoituksen lisäämistä, koulutustason nostoa sekä julkisen ja yksityisen sektorin aitoa kumppanuutta. Lisäksi TKI-politiikan tulee olla nykyistä pitkäjänteisempää. Siksi tarvitaan parlamentaarista yksituumaisuutta ja sitoutumista”, totesi pääministeri Marin.

Tilaisuudessa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan merkityksestä Suomelle ja t&k-rahoituksen kehityksestä alustivat hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä, Huhtamäki Oyj:stä ja työelämäprofessori Martti Hetemäki Helsinki Graduate School of Economicsista. Kommenttipuheenvuorot esittivät toimitusjohtaja Antti Vasara Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä sekä Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n puheenjohtaja, rehtori Keijo Hämäläinen Jyväskylän yliopistosta. 

Tavoitteen t&k-menojen neljän prosentin bruttokansantuoteosuudesta asetti myös tutkimus- ja innovaationeuvosto edellisellä vaalikaudella vuonna 2017. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan yhteistä näkemystä, kunnianhimoisempaa TKI-toimintaa sekä investointeja niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää pitkäjänteistä, ylivaalikausien ulottuvaa sitoutumista julkisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen lisäämiseen.

Keskustelutilaisuus pohjusti käynnistyvän parlamentaarisen työryhmän työtä. Hallitus päätti puoliväli- ja kehysriihessä perustaa parlamentaarisen TKI-työryhmän. Valtioneuvoston kanslian 18. kesäkuuta asettaman työryhmän tehtävänä on selvittää keinoja, joilla sitoudutaan TKI-tavoitteen saavuttamiseksi vaadittavaan julkisen sektorin t&k-rahoituksen kasvuun vuosikymmenen loppuun asti. Työryhmän tulee tehdä esitys 31.12.2021 mennessä. 

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Joonas Rahkola, p. 0295 160 998, ja tiedeasiantuntija Antti Pelkonen, p. 0295 160 533, valtioneuvoston kanslia