Hyppää sisältöön

Julkisen hallinnon strategian arviointi julkaistu

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintavaltioneuvoston kansliavaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 23.4.2024 15.01
Tiedote 193/2024

Vuosina 2019–2020 laadittiin koko julkisen hallinnon käsittävä yhteinen strategia, jonka mukaan Suomessa on tulevaisuudessa maailman paras julkinen hallinto. Tuore arviointiraportti kuvaa strategian laadintaa, tavoitteita, toimeenpanoa ja vaikuttavuutta.

Arvioinnissa tarkasteltiin strategiamuotoisen ohjauksen soveltuvuutta julkisen hallinnon systeemiseen uudistamiseen sekä julkishallinnon omien kehittämistoimien ja systeemisen uudistamisen edistymistä. Arviointiraportti kuvaa kokemuksia strategian valmistelusta ja toimeenpanosta sekä toimeenpanon seurannasta ja arvioinnista sekä sisältää kehittämissuosituksia strategian päivitystyötä varten.

Arviointiraportin keskeisin sisältö tiivistyy seuraavaan neljään kohtaan:

  1. Yleisellä tasolla Julkisen hallinnon strategiassa on tunnistettu hyvin julkishallinnon toimintaan vaikuttavat keskeisimmät muutostekijät ja sen sisältö on laajasti hyväksytty julkishallinnon keskuudessa. Kuitenkin strategian yleisyys tekee siitä vaikeasti toimeenpantavan.
  2. Monet Julkisen hallinnon strategian sisältämät asiat on jo entuudestaan huomioitu julkisten organisaatioiden toiminnassa, minkä takia strategian ohjaava vaikutus on jäänyt heikoksi tai vaikeasti tunnistettavaksi.
  3. Julkisen hallinnon strategia valmisteltiin osallistamalla laajasti julkisen hallinnon eri tasoja ja strategiasta viestittiin aktiivisesti. Kuitenkin strategian tunnettavuus on jäänyt heikoksi julkisen hallinnon keskuudessa.
  4. Julkisen hallinnon strategian vaikutukset ovat ilmenneet pistemäisinä interventioina julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnassa, mutta strategian toimeenpanoa ei ole systemaattisesti seurattu. Yksi selitys tälle on varsinaisen toimeenpano-ohjelman puuttuminen.

”Strategian toimeenpano tapahtui keskellä koronapandemiaa ja siihen liittyviä rajoitustoimia sekä ajankohtaan osunutta hyvinvointialueuudistusta. Kaikella tällä on ollut varmasti vaikutusta sinänsä hyvin valmistellun ja tavoitteiltaan kunnianhimoisen strategian toteutukseen”, toteaa arviointihankkeen vastuullinen johtaja Petri Uusikylä.

”Arviointiraportti tarjoaa strategian jatkotyötä varten hyödyllistä tietoa. On muistettava, että kyseessä on ensimmäinen pyrkimys synnyttää koko julkiselle hallinnolle yhteinen strategia. Strategian päivittäminen on kytkettävä nykytilanteeseen ja huomioitava julkisen hallinnon toimintaympäristön muutos”, kommentoi arvioinnin ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka Erkkilä valtiovarainministeriöstä.

Lisätietoja: VTT Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy, p. 040 577 7516, [email protected] sekä hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Jukka Erkkilä, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 909, [email protected]

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.