Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Pohjoismainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö tarkastelun alla

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.5.2018 10.09
Tiedote 238/2018

Kiinnostus Pohjoismaiden välillä tehtävään ulko- ja turvallisuuspoliittiseen yhteistyöhön on ollut viime vuosina kasvussa. Erityisesti Ukrainan kriisin jälkeen tapahtuneet muutokset Itämeren alueen turvallisuustilanteessa sekä kasvava globaali epävarmuus ovat viime vuosina lisänneet ulko- ja turvallisuuspoliittiseen yhteistyön merkitystä.

Pohjoismaiden välillä on kuitenkin huomattavia eroja liittyen maiden turvallisuusratkaisuihin, institutionaalisiin kytköksiin, prioriteetteihin ja sitoutumisen tasoon. Näistä aiheutuu jakolinjoja ja rajoituksia yhteistyölle, joita on vaikea ylittää.

Ulkopoliittisen instituutin raportti Nordic cooperation in foreign and security policy in a new security environment tarkastelee näitä kysymyksiä. Raportti analysoi pohjoismaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön nykytilaa sekä pohtii yhteistyön syventämisen mahdollisuuksia ja esteitä eri näkökulmista.  Raportin ovat kirjoittaneet Ulkopoliittisen instituutin EU-ohjelman tutkijat Tuomas Iso-Markku, Eeva Innola sekä johtaja Teija Tiilikainen.

Julkaisu päättää instituutin tutkimushankkeen A Stronger North? – Developing Nordic cooperation on foreign and security policy. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

A stronger North? Nordic cooperation in foreign and security policy in a new security environment -julkaisu

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: tutkija Tuomas Iso-Markku, Ulkopoliittinen instituutti, p. 09 432 7737