Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Rakennetun ympäristön tietojen tehokas hyödyntäminen edellyttää toimintatapojen uudistamista

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.2.2017 12.18
Tiedote 87/2017

Suomen ympäristökeskus ja Conversatum Oy selvittivät ratkaisuvaihtoehtoja, joilla rakennettuun ympäristöön liittyvät tietoaineistot saadaan tarkoituksenmukaisella tavalla tehokkaaseen käyttöön. Selvityksen mukaan olennaista on, että keskeiset toimijat ministeriöissä, aluehallintouudistuksessa ja digitalisaation kärkihankkeissa ottavat toimintatapojen kehittämisestä selkeän vastuun. Eniten haasteita on toimintakulttuurissa ja kansainvälisten standardien käyttöönotossa kuntakohtaisten ratkaisujen sijaan.

Hankkeessa selvitettiin rakennetun ympäristön tietojen tuottamisen ja hyödyntämisen nykytilaa, ongelmia, kehittämistarpeita ja tavoitetilaa. Selvitystyön pohjalta laadittiin konkreettinen etenemissuunnittelma toimenpidesuosituksineen.

Ministeriöiden tulisi ottaa viipymättä ja kattavasti käyttöön julkisen hallinnon digiperiaatteet sekä luoda digitalisoinnin lainsäädännöllinen perusta. Maakuntauudistusta ohjaavan ja toteuttavan työryhmän tulisi määritellä, mitkä toimenpide-ehdotuksista ovat maakuntien vastuulla. Lisäksi työryhmän tulee koordinoida, suunnitella ja seurata, että sovitut tehtävät toteutuvat maakunnissa.

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisoimisen kärkihanke KIRA-digi voi toimia ehdotettujen toimenpiteiden käynnistämisen moottorina. KIRA-digissa voidaan edistää TIPPI-työssä esitettyjä toimenpiteitä erilaisten kehittämis- ja kokeiluhankkeiden kautta.

Tieto käyttöön, parempia päätöksiä (TIPPI) -hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Sen tuloksena tunnistettiin tarvittavia poikkihallinnollisia toimenpiteitä tiedontuotannon vastuiden, rakenteiden ja sisällön kehittämiseksi. Työ tehtiin vuorovaikutteisesti ja avoimesti ja siihen osallistui eri vaiheissa asiantuntijoita yli 50 eri organisaatiosta.

Raportti

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Minna Perähuhta, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 223, minna.perahuhta(at)ym.fi; ryhmäpäällikkö Kari Oinonen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 474, kari.oinonen(at)ymparisto.fi sekä toimitusjohtaja Jaakko Wegelius, Conversatum Oy, puh. 040 5233 580, jaakko.wegelius(at)conversatum.fi