Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Raportti: Intressivertailu kaivoslain lupaprosessin osana

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintatyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2022 8.34
Tiedote 205/2022
Suurikuusikon kultakaivosalue Kittilässä. Kuva: Wikimedia Commons

Kaivostoiminnalla on huomattava yhteiskunnallinen merkitys. Eri intressien yhteensovittamisen mahdollisuuksien ja intressivertailun sisällön selvittämistä kaivoslain soveltamisalalla yksittäisen kaivoshankkeen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden punninnan työkaluna on pidetty tarpeellisena. Tätä on selvitetty 25. maaliskuuta julkaistussa selvityksessä ”Intressivertailu kaivoslain lupaprosessin osana”.

Kaivoslakiin olisi mahdollista sisällyttää intressivertailusäännökset vain kaivoslain soveltamisalalla. Kaivoslain päätöksenteossa ei voi arvioida muiden lakien soveltamisalaan kuuluvia tekijöitä, kuten päästöjä, pilaantumista, vedenlaatua, vesienhoitoa tms. Päällekkäisyyksiä muiden lakien kanssa ei saisi syntyä. Kaivoslakia ei voi laajentaa muiden lakien päälle ilman, että muilla hallinnonaloilla valmisteltaisiin muut lait yhteensopiviksi kaivoslain kanssa. Päällekkäisyyksiä vältettäessä jäljelle jäävät kaivoslain soveltamisalaan kuuluvat seikat.

Intressivertailun säätäminen kaivoslakiin ja sen nojalla annettavat ratkaisut eivät vielä vastaisi monien intressiryhmien ja yleisön odotuksiin. Intresseistä tärkein on huoltovarmuuteen ja varmuusvarastoihin liittyvä valtion turvallisuus, mikä ylittää muut intressit ja esteet. Sitä ei voi alistaa intressivertailuun eikä sitoa intressivertailusta säätämiseen.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kaivoslain soveltamisalalla ja valmistelussa tai myöhemmissä lisäselvityksissä ja lainvalmistelussa. Laaja-alaisempi ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävämpi intressivertailu edellyttäisi kuitenkin lupajärjestelmien koordinointia ja siihen liittyviä lisäselvityksiä.

Selvityksen laativat Ramboll Finland Oy:n Tomi Rinne, Heikki Savikko ja Joonas Hokkanen, Geologian tutkimuskeskus GTK:n Tommi Kauppila ja Pekka Tuomela, Erkki Hollo sekä Lakiasiaintoimisto - law office Aimo Guttorm.

Hanke on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätiedot: ympäristö- ja kiinteistölakimies Tomi Rinne, Ramboll Finland Oy, p. 040 706 2070, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.