Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Raportti: Yhdysvaltojen globaali rooli – muutosta ja jatkuvuutta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 31.1.2018 10.02
Tiedote 42/2018

Tänään 31. tammikuuta julkistetussa raportissa tarkastellaan kattavasti Yhdysvaltojen globaalin roolin muotoutumista ja siihen vaikuttavia pitkän ja lyhyen aikavälin kehityskulkuja.

Raportissa analysoidaan USA:n sisäpoliittisia prosesseja, maan roolista käytäviä strategisia keskusteluja sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehitystä. Lisäksi työssä tarkastellaan Yhdysvaltojen suhdetta kansainväliseen järjestykseen, keskeisiin suurvaltoihin ja Pohjois-Euroopan turvallisuusympäristöön. Selvitys pyrkii lisäämään ymmärrystä Yhdysvaltojen toimijuuden vaikutuksista Suomen laajemmassa strategisessa toimintakentässä.

Ensimmäisen vuotensa aikana Donald J. Trumpin presidentinhallinto on korostanut edeltäjiään enemmän valtioidenvälistä kilpailua, sotilaallisen vallan merkitystä, kumppanuuksien ehdollisuutta sekä kahdenvälisiä transaktioita. USA:lle perinteisesti keskeiset liberaalit arvot ovat osittain jääneet taka-alalle. Näistä painotuksen muutoksista huolimatta hallinnon politiikassa on havaittavissa myös jatkuvuutta. Yhdysvallat on esimerkiksi edelleen sitoutunut Natoon, panostaa läsnäoloon Tyynellämerellä ja Afganistanissa, jatkaa kamppailua kansainvälistä terrorismia vastaan ja pitää Venäjää ja Kiinaa strategisina kilpailijoinaan.

Vaikka nähtävissä olevat muutokset pysynevät USA:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan perinteisen vaihteluvälin sisällä, ne herättävät huolta sen liittolaisissa ja kumppaneissa. Transatlanttisissa suhteissa on alkanut ”odottamisen aikakausi”, jota kuvastaa tarve pidemmän aikavälin strategiselle kärsivällisyydelle ja valikoivalle sektorikohtaiselle yhteistyölle.

Raportin on laatinut Ulkopoliittisen instituutin tutkijaryhmä. Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

BETWEEN CHANGE AND CONTINUITY: Making Sense of America’s Evolving Global Engagement -raportti

Lisätietoja: Ohjelmajohtaja Mika Aaltola, Ulkopoliittinen instituutti, p. 09 432 7780, mika.aaltola(a)fiia.fi