Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Alueellista talouskehitystä pitää pystyä seuraamaan syvällisemmin

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintavaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2019 8.55
Tiedote 285/2019

Mahdollinen maakunta- ja sote-uudistus lisäisi alueellisten taloustilastojen tarvetta, sillä alueellista talouskehitystä pitäisi voida seurata ja ennakoida nykyistä syvällisemmin. Alueellista taloustietoa tarvitaan jatkuvasti myös rakennemuutoksen, työvoiman ja koulutustarpeen ennakoinnin näkökulmista, arvioidaan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja Pellervon taloustutkimuksen selvityksessä.

Tilastokeskus ylläpitää nykyisin kansantalouden alueellista tilinpitojärjestelmää. Tiedot eivät kuitenkaan ole tarvittavan yksityiskohtaisia kaikilla niillä osa-alueilla, joilla aluetalouden kehitystä ja kokonaistuotantoa olisi mahdollista seurata ja ennakoida.

Erityisenä puutteena ovat alueellista tuotantorakennetta kuvaavat tiedot, joita on saatavilla vain arvonlisästä. Sen sijaan alueellisen panos-tuotosrakenteen julkaistut tiedot ovat koko maan tietoihin verrattuna jo vanhoja.

Täydennystä aluetilinpitoon

Selvityksen päätavoite oli täydentää aluetilinpitoa siten, että voitaisiin arvioida aluetalouden rakenteen ja alueellisen kokonaistuotannon kehitystä. Hankkeessa tuotettiin alueelliset kysyntä- ja tarjontataulukot sekä panos-tuotostaulukot vuodelle 2014.

Lisäksi hankkeessa täydennettiin rakenneaineistoa ennen kaikkea sosiaalitilinpidossa, jotta se palvelisi myös tarkastelua yleisen tasapainon malleilla. Tutkimuksen yhteydessä julkaistiin alueellisen REFINAGE-tasapainomallin kuvaus vapaasti käytettävine avoimine mallikoodeineen ja aineistoineen, mikä mahdollistaa myös aineiston avoimen päivityksen jatkossa.

Alueellisen taloustiedon tietokanta -raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: Tutkimuspäällikkö Juha Honkatukia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, puh. 040 304 5561, sähköposti: juha.honkatukia(at)thl.fi