Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Opiskeluhuollon työntekijöiden antama terapia vähensi merkittävästi nuorten masennusta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.2.2018 9.33
Tiedote 61/2018

HUSin, Espoon kaupungin ja THL:n kokeilu tuoda mielenterveyspalveluja osaksi opiskeluhuoltoa on tuottanut hyviä tuloksia nuorten lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa. Kokeilu osoitti, että kouluissa kyetään hoitamaan nuorten depressiota.

Kaikkiaan 66 Espoon yläkoulujen työntekijää – koulukuraattoreja, -psykologeja ja -terveydenhoitajia – koulutettiin vuosina 2016–2017 antamaan oppilaille niin sanottua IPC-hoitoa. IPC on lyhennetty malli interpersoonallisesta terapiasta (IPT), joka on käytännönläheinen ja lyhytkestoinen terapiamalli masennuksen hoitoon.

Sekä työntekijät että nuoret itse arvioivat, että IPC-hoito tuotti nuorille kliinisesti merkittävän masennusoireiden vähentymisen. Vaikutus säilyi ja osin tehostui 3 kuukauden ja 6 kuukauden seurannassa. Vain 8 prosenttia kaikista hoidetuista nuorista ohjattiin seurannassa lopulta erikoissairaanhoitoon. Hoidoissa ei todettu haittavaikutuksia tai merkittäviä turvallisuusriskejä.

Hankkeen yhteydessä tehtiin myös rekisteritutkimus, joka osoitti, että lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon avohoito on lisääntynyt lähes samassa suhteessa kuin vuodeosastohoito on laskenut vuosina 2006–2014 kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa.

Tutkimus toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa hallitusohjelman Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) ajatusten mukaisesti.

Nuorten masennus, mielenterveyden hoitoketjut ja näyttöön perustuvan hoidon integroitu implementaatio perustasolle -selvitys

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE

Lisätietoja: linjajohtaja Klaus Ranta, HYKS nuorisopsykiatria, p. 050 428 4185.