Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tavoitteena toimitusvarmuus: sähkön jakeluverkkoon liittyvissä viranomaismenettelyissä sujuvoittamisen mahdollisuuksia

Valtioneuvoston viestintäosasto
23.8.2018 9.30
Tiedote 375/2018

Sähkönjakelun toimitusvarmuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää lukuisia investointeja sähköverkkoon. Investointihankkeiden, kuten maakaapeloinnin, vaatimat lupa- ja lausuntomenettelyt ovat pitkiä, monivaiheisia ja hajautetusti eri viranomaistahojen vastuulla. Lupamenettelyjen sekä suunnittelualueen maanomistajien kanssa käytävän vuoropuhelun on todettu vievän huomattavan paljon aikaa, mikä hidastaa toimitusvarmuustavoitteiden toteutumista ja aiheuttaa kustannuksia. 23.8. julkaistun selvityksen mukaan jakeluverkon luvitusmenettelyjen sujuvoittamisen avulla toimitusvarmuustavoitteet voitaisiin saavuttaa nykyistä kustannustehokkaammin.

Selvityksessä havaittiin kolme keskeistä osa-aluetta, joita kehittämällä jakeluverkon rakentamiseen liittyviä erilaisia menettelyjä voidaan sujuvoittaa:

vuorovaikutus maanomistajien kanssa,
lupamenettelyjen sähköinen asiointi sekä
kunnallisten lupamenettelyjen yhdenmukaistaminen.

Näiden kolmen keskeisen kehityskohteen ohella selvityksessä on esitetty myös muita yksittäisiä konkreettisia toimia jakeluverkkojen luvituksen ja edelleen toimitusvarmuusinvestointien toteuttamisen sujuvoittamiseksi.

Selvitystä varten haastateltiin useita jakeluverkkoyhtiöitä, viranomaisia ja muita sidosryhmiä jakeluverkon rakentamiseen liittyvissä viranomais- ja muissa menettelyissä havaituista haasteista ja näiden vaikutuksista toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Selvityksen mukaan sähkön jakeluverkkojen viranomais- ja muita menettelyjä tulisi tarkastella kokonaisuutena. Tällä hetkellä jakeluverkkojen viranomaismenettelyjen kokonaisuutta koskevaa ohjeistusta ja kokonaisprosessin kuvausta ei ole olemassa, tieto ei välttämättä kulje viranomaisten välillä ja eri menettelyjen välinen koordinaatio jää verkkoyhtiöiden vastuulle. Selvityksessä ehdotetaan kehittämisvuoropuhelun lisäämistä ja edistämistä viranomaistahoista koostuvan yhteistyöryhmän kautta.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi).

Raportti

Policy Brief

Lisätietoja: Selvityksen vastaava johtaja Karoliina Joensuu, ÅF-Consulting Oy, p. 050 412 0546, [email protected]