Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tutkimus: Ammatillinen työvoimakoulutus ja palkkatuella yrityksiin työllistäminen vaikuttavimpia työvoimapalveluja

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.3.2018 14.02
Tiedote 120/2018

Työvoimapalveluihin osallistuvat muita useammin henkilöt, joiden työllistyminen on vaikeinta. Ammatillinen työvoimakoulutus ja yrityksiin työllistäminen palkkatuella edistävät parhaiten myös pitkäaikaistyöttömien, vähän koulutettujen ja ikääntyvien työllistymistä.

Tampereen yliopiston ja VATT:n tutkimusryhmät selvittivät, miten eri kohderyhmät osallistuvat työvoimapalveluihin ja millaisia työllisyysvaikutuksia palveluilla on. Selvitys on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Työvoimapalveluihin osallistuivat kaikista yleisimmin nuoret, joilla ei ollut perusasteen jälkeistä koulutusta. Heidän osallistumisensa väheni koulutustason noustessa. Ikääntyvät osallistuivat koulutustasosta riippumatta selvästi muita harvemmin. Työvoimapalveluihin osallistuminen oli sitä yleisempää, mitä heikompi työhistoria työttömillä oli. Myös työmarkkinoille vasta hiljattain tulleiden osallistuminen oli yleistä.

– Tarjotut palvelut ja niihin osallistuminen vaihtelivat huomattavasti iän ja koulutustason sekä työmarkkinahistorian mukaan, tiivistää tutkimusryhmää johtanut Tampereen yliopiston erikoistutkija Simo Aho.

– Näyttää siltä, että palveluihin osallistuvat keskimääräistä useammin henkilöt, joiden työllistyminen on vaikeinta ja joilla palvelujen tarve on suurin. Toisaalta he osallistuvat usein palveluihin, jotka vain harvoin riittävät auttamaan työllistymään avoimille työmarkkinoille. Helpommin työllistyvät osallistuvat harvemmin, mutta vaikuttavampiin palveluihin, Aho vertaa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös toistuvaa osallistumista palveluihin, joka on yleistä. Noin puolet toistuvasta osallistumisesta oli suunnitelmallista polutusta, jossa seuraava palvelu täydensi edellistä. Yhteen tai kahteen yksittäiseen palveluun osallistuneista noin puolet oli päässyt ainakin melko vakaalle työuralle seuranta-aikana.

Oikein kohdennetuilla palveluilla on hyvät työllisyysvaikutukset

Ammatillinen työvoimakoulutus ja yrityksiin työllistäminen palkkatuella ovat työllisyysvaikutukseltaan hyviä myös pitkäaikaistyöttömien, vähän koulutettujen ja ikääntyvien työllistämiseksi.

– Hyvistä työllisyysvaikutuksista huolimatta näitä palveluja ei tule lisätä runsaasti, ellei niitä samalla suunnitella työnantajien ja työnhakijoiden tilanteen ja tarpeiden mukaan. Mitä enemmän esimerkiksi koulutusta järjestetään, sitä todennäköisempää on, että siihen osallistuu sellaisia, joita koulutus ei hyödytä, Aho sanoo.

Merkittävä osa palveluihin osallistumista ei tutkimuksen mukaan lisää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Esimerkiksi julkisen sektorin palkkatuen tai kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuus myöhempään työllistymiseen on joko hyvin pieni tai olematon. Palveluihin osallistumiselle voi kuitenkin olla muitakin perusteita, kuten esimerkiksi köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy tai osallistujien työkuntoisuuden ylläpitäminen.

– Palvelujen kohdentamista ja sen myötä vaikuttavuutta olisi mahdollista edelleen parantaa. Tämän tueksi erilaisten palvelupolkujen kohdistumisesta ja niiden vaikuttavuudesta tarvittaisiin lisää systemaattista tutkimustietoa, Aho toteaa.

Työvoimapalvelujen kohdistuminen ja niihin osallistuvien työllistyminen -selvitys  

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: Simo Aho, erikoistutkija, p. 050 318 6059, Tampereen yliopisto, [email protected] ja Kimmo Ruth, työmarkkinaneuvos, p. 029 504 8073, työ- ja elinkeinoministeriö, [email protected]