Hyppää sisältöön

Tutkimus: Ikärakenteen muutos edellyttää kustannusvaikuttavia toimia asuinolojen parantamisessa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintavaltioneuvoston kansliaympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2023 9.02
Tiedote 196/2023

Kunnissa ja hyvinvointialueille tarvitaan kustannusvaikuttavia ja pitkäjänteisiä ratkaisuja ikääntyneiden asuinolojen parantamiseksi ja omaehtoiseen asumiseen varautumiseksi. Ikäystävällisen asumisen tavoitteet liittyvät kaikille sopivan suunnittelun (Design for All) periaatteisiin. Tuoreessa tutkimuksessa on kartoitettu ja arvioitu tarvittavia toimenpiteitä kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Ikääntyneiden asumisen tukeminen on tärkeää sekä ikääntyvän väestön että yhteiskunnan resurssien näkökulmasta. Ikääntyneiden oma asumisen varautuminen on tunnistettu hyvinvointialueilla ja kunnissa, mutta käytännön toimenpiteitä on vielä toteutettu satunnaisesti. Asumiseen liittyvä neuvonta ja toimijoiden välinen yhteistyö sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen strategiatyö nousevat esille.

Asumisen ennakoinnin tukea ja yhteistyötä tarvitaan

Asuntokannan esteettömyyskorjaukset ja korjausavustusten hyödyntäminen ovat keskeisiä keinoja. Ikäystävällisten ja samalla kaikille soveltuvien asuinalueiden kehittäminen on tärkeää, sillä näin edistetään sekä ikääntyneiden että muiden asukkaiden hyvinvointia. Asumisen neuvonnalla tuetaan ikääntyneiden omaa asumisen varautumista. Hyvinvointialueiden tehtävänä on asumiseen liittyvän neuvonnan toteuttaminen osana hyvinvointia edistäviä palveluja.

Ikääntyneille sopivien asumisratkaisujen tarjonta on vähentänyt ympärivuorokautisen palveluasumisen osuutta. Sosiaalihuoltolain yhteisöllisen asumisen toteuttamiseen tarvitaan kehittämistoimintaa sekä kansallisella tason seurantaa ikääntyneiden tarpeiden näkökulmasta. Asuinolojen kehittämisen kannalta merkityksellistä on kuntien ja hyvinvointialueiden hyvä yhteistyö, johon vanhusneuvostot tuovat mukaan ikääntyneiden oman näkökulman. Kansallisella tasolla ikääntyvän väestön asumisen tarpeisin varautumisen olla pitkäjänteistä ja osa ikääntymispoliittisia toimia.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Marika Koramo, FCG, p. 040 822 4398, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.