Hyppää sisältöön

Tutkimus- ja innovaationeuvosto keskusteli TKI-toiminnan ja -politiikan ja turvallisuuspolitiikan yhtymäkohdista

opetus- ja kulttuuriministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.9.2022 16.45
Tiedote

Pääministeri Sanna Marinin johtama tutkimus- ja innovaationeuvosto käsitteli kokouksessaan 29. syyskuuta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alueella. Aiheesta alustivat tutkimusjohtaja Juha Martelius puolustusministeriöstä, kenraalimajuri Janne Jaakkola puolustusvoimista ja tutkimusprofessori Paula Kivimaa Suomen ympäristökeskuksesta.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja -politiikka kytkeytyvät yhä tiiviimmin ja moninaisemmin turvallisuuspolitikan kysymyksiin. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa teknologioiden merkitys on kasvanut. Samalla teknologioiden kehitys on yhä yritysvetoisempaa ja monia teknologioita hyödynnetään sekä siviili- että sotilaskäytössä. Teknologiakehitys on keskeinen osa suurvaltakilpailua. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on myös tärkeässä roolissa, kun pyritään vastaamaan globaaleihin murroksiin ja niistä nouseviin turvallisuushaasteisiin.

Neuvoston keskustelussa painotettiin mm. kansainvälisen ja kotimaisen yhteistyön ja korkean laadun merkitystä turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvässä TKI-toiminnassa. Suomessa on oltava korkeatasoista osaamista, jotta on mahdollista päästä mukaan kansainvälisiin verkostoihin. Samoin korostettiin osaamisen ylläpitämisen ja huoltovarmuuden näkökulmaa. Osaamisella on kriittinen merkitys valtion strategisena resurssina. On tärkeää, että kotimaisen osaamisen riittävyys pystytään varmistamaan yhtäältä laaja-alaisesti, mutta toisaalta kriittisillä osaamisalueilla. Osaamispohjan uudelleenrakentaminen voi olla hyvin vaikeaa, mikäli osaaminen tietyillä alueilla menetetään. Osaamisen ylläpitäminen vaatii pitkäjänteistä työtä.

TKI-toiminnan ja politiikan ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tiiviimpi kytkeytyminen edellyttää myös poikkihallinnollisuuden vahvistamista ja ministeriöiden välistä yhteistyötä. Tarvitaan sektorit ylittävää vuoropuhelua ja yhteisiä linjauksia. 

TKI-toiminnan näkökulmasta NATOn täysjäsenyydellä on merkittäviä vaikutuksia. NATOn innovaatioaloitteet, joita ovat mm. DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) ja innovaatiorahasto (NATO Innovation Fund), avaavat uusia mahdollisuuksia.

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Ilkka Kaukoranta, p. 0295 160 449 ja johtaja Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 101