Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tutkimus: Koulutusvalintoja tehdessä nuoret punnitsevat eri työntö- ja vetovoimatekijöitä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaopetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2019 9.17
Tiedote 653/2019

Suomessa koulutuksen ja työelämän sukupuolen mukainen segregaatio on poikkeuksellisen voimakasta. Eniten perinteisiä sukupuolen mukaisia koulutusvalintoja tehdään silloin, kun nuoret siirtyvät peruskoulusta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen.

Tänään julkaistussa Nuorisotutkimusverkoston sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen toteuttamassa Purkutalkoot-tutkimushankkeen loppuraportissa on tarkasteltu toisen asteen koulutusvalintoja ja niiden taustatekijöitä.

Koulutusvalintatilanteissa nuoret etsivät ”omaa juttuaan” pohtien eri alojen työntö- ja vetotekijöitä. Työntö- ja vetotekijöiden punninta tarkoittaa sitä, että jokin ala vetää puoleensa ja jokin toinen ala taas työntää luotaan pois.

Ammattialojen vetovoimaisuus kytkeytyy usein käsityksiin ammatin edellyttämistä kyvyistä, valmiuksista ja taidoista. Kyvyt, valmiudet ja taidot liittyvät puolestaan varsin kyseenalaistamattomasti stereotyyppisesti feminiinisiksi tai maskuliinisiksi miellettyihin ominaisuuksiin. Itsestäänselvyytensä vuoksi yksinkertaistavien stereotypioiden haastaminen vaatii jäsenneltyä tietoa ja ymmärrystä niin stereotypioista kuin koulutusvalintojen prosesseista.

”Sukupuolittuneet koulutusvalinnat ovat kytköksissä myös nuorten vapaa-ajantoimintaan, vanhempien koulutusvalintoihin ja ammatteihin sekä lähialueen koulutus- ja työllistymisvaihtoehtoihin”, kertoo Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessori Tommi Hoikkala.

Tutkijat peräänkuuluttavat hankkeen suosituksissa koulutuksen ja työelämän sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseksi valtakunnallisesti koordinoituja toimia, jotka yhdistävät koulutuksen, vapaa-ajan ja nuorisotyön sekä työelämän toimijoita strategiseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön.

”Sukupuolelleen epätyypillisen valinnan tehneet nuoret kohtaavat usein ennakkoluuloja ja vähättelyä jo valinnan tekovaiheessa sekä myöhemmin koulutuksessa ja työelämässä. Vastuuta segregaation purkautumisesta ei voidakaan sälyttää yksistään nuorten harteille”, sanoo hankkeen tutkija Jenni Lahtinen.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Julkaisun pysyvä osoite valtioneuvoston julkaisuarkistossa
Policy Brief
Video

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala, Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, p. 040 542 5446, tommi.hoikkala(at)nuorisotutkimus.fi

Tutkija Jenni Lahtinen, Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, p. 044 416 5395, jenni.lahtinen(at)nuorisotutkimus.fi

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari, Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, p. 044 416 5303, sinikka.aapola-kari(at)nuorisotutkimus.fi