Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tutkimus: Osallistava rauhanvälitys ja konfliktien ehkäiseminen: Suomen malli

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.3.2018 9.57
Tiedote 100/2018

Tutkimus osoittaa, kuinka innovatiivinen suomalainen yhteistyömalli rauhan hyväksi toimivien paikallisten naisten työn tukemiseksi voi parantaa Suomen kriisinhallintakykyä kokonaisuudessaan. Suomessa vahvat rauhanvälitykseen ja rauhan edistämiseen erikoistuneet kansalaisjärjestöt ja valtio tekevät tuottavaa ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä.

Hankkeessa tarkasteltiin osallistavaa rauhanvälitystä, paikallisten naisjärjestöjen roolia konfliktien ratkaisemisessa ja suomalaisten rauhanvälitykseen ja rauhan edistämiseen erikoistuneiden hallituksen tukemien kansalaisjärjestöjen työtä. Se koostui kahdesta toisiaan täydentävästä tapaustutkimuksesta Kolumbiassa ja Burundissa, joissa tarkasteltiin paikallisten naisjärjestöjen roolia rauhanvälistysprosessi- ja konfliktinratkaisujatkumon eri vaiheissa ennaltaehkäisystä konfliktin jälkeisen rauhansopimuksen täytäntöönpanoon ja jälleenrakennukseen. Siinä tutkittiin, kuinka tällaiset järjestöt myötävaikuttavat kokonaisvaltaisiin, kestäviin ja osallistaviin rauhanprosesseihin. Lisäksi siinä tunnistettiin tapoja, joilla osallisuus ja naisten osallistava panos näkyvät suomalaisten kansalaisjärjestöjen toiminnassa ja missä kohtaa rauhanprosesseihin olisi parasta päästä mukaan.

Paikallisten naisten vetämien rauhanjärjestöjen tukeminen konfliktialueilla on tärkeää, koska nämä järjestöt tekevät työtään konfliktikierteen eri vaiheissa. Niiden työ edustaa jatkuvuutta, joustavuutta, sitkeyttä ja pitkäaikaista läsnäoloa. Tutkimus osoittaa, että naisjärjestöjen vahvuus ja joustavuus johtuvat niiden kyvystä olla samanaikaisesti läsnä eri maantieteellisillä tasoilla ja eri väestöryhmien keskuudessa ja vaihdella strategiaansa tämän mukaisesti.

Kansalaisjärjestöjen edustama suomalainen tapa tehdä rauhanvälitys- ja konfliktinehkäisytyötä ja sen edelleen parantaminen vaatii rauhanvälityksen kokonaisvaltaista ymmärtämistä sekä panostuksia ennaltaehkäisevään rauhanvälityskapasiteettiin. Ennaltaehkäisevän rauhanvälityskapasiteetin luominen edellyttää kokonaisvaltaisia rahoitusvälineitä, joissa rauhanrakentamista tuetaan kehitysyhteistyötoimin. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuudet mahdollistavat tuen paikallisten rauhanvälityskouluttajien kouluttamiseen ja valmentamiseen ja IT-tuen tarjoamisen paikallisille naisjärjestöille. 

Tutkimuksen teki Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (TAPRI). Tutkimus oli osa valtioneuvoston vuoden 2017 tutkimus- ja selvitystoimintaa (tietokayttoon.fi). Hankkeen ohjausryhmässä oli edustajia ulkoministeriöstä, sisäministeriöstä ja puolustusministeriöstä. 

Osallistava rauhanvälistys ja konfliktien ehkäiseminen: Suomen malli – raportti (englanniksi)

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja:

Professori Tarja Väyrynen, Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (TAPRI), tarja.vayrynen(at)uta.fi; p. 040 190 4097

Yliopistotutkija Marko Lehti, TAPRI, marko.lehti(at)uta.fi; p. 040 190 1595

Yliopistotutkija Élise Féron, elise.feron(at)uta.fi; p. 050 318 7631

Apulaisprofessori Sara Koopman, sara.koopman(at)uta.fi