Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tutkimus: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut kasaantuvat harvojen maksettavaksi

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.4.2018 9.26
Tiedote 174/2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut koskevat suurta osaa suomalaisista. Maksujen kohdentumisen ja suuruuden suhteen on kuitenkin merkittäviä väestöryhmäkohtaisia eroja. Asiakasmaksuilla katetaan noin 7 prosenttia kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksista, todetaan tänään julkistetussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut kohdentuivat eri väestöryhmille vuonna 2015. Lisäksi siinä vertailtiin Suomen ja muiden maiden asiakasmaksukäytäntöjä sekä esitettiin keinoja, joilla lakimuutosten vaikutuksia voitaisiin vastedes arvioida paremmin.

Lähes puolet suomalaisista maksaa vuosittain joitakin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. THL:n tutkimuksen mukaan suuri osa maksuista kasautui kuitenkin hyvin pienelle osalle väestöstä. Kymmenesosa asiakkaista maksoi lähes puolet kaikista tasasuuruisista asiakasmaksuista. Tulosidonnaisissa maksuissa vastaava luku oli 44 prosenttia ja suun terveydenhuollossa 30 prosenttia.

”Suurimpia maksuja maksavat ikääntyneet ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat. Myös dementiaa ja psykoosia sairastavilla maksujen osuus tuloista kohoaa usein hyvin korkeaksi. Kokonaiskuvaa tarkasteltaessa etenkin lääkkeiden omavastuut tulisi myös ottaa huomioon”, sanoo THL:n erikoistutkija Maria Vaalavuo.

Maksukatto on hyvä keino rajata kohtuuttomia asiakasmaksuja. Vuonna 2015 maksukaton ansiosta yli 160 000 suomalaisen maksutaakka helpottui.  

Asiakasmaksulain mukaan henkilö voidaan myös vapauttaa maksuista kokonaan tai hänen maksujaan voidaan alentaa.

Maksuja kertyi reilut 1,4 miljardia euroa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen suuruus vaihtelee Suomessa kunnittain, sillä laki määrää vain maksujen enimmäismäärän. Kunta voi siis itse päättää, millaisia maksuja se lopulta perii, vai periikö ollenkaan.

Asiakasmaksuilla kunnat ja kuntayhtymät kattoivat sosiaali- ja terveydenhuollon menoja yhteensä reilulla 1,4 miljardilla eurolla vuonna 2015.

Tutkimus ei anna vastausta siihen, miten asiakasmaksujen muutokset vaikuttaisivat palveluiden käyttöön ja esimerkiksi terveyseroihin.  THL:n tutkijoiden mukaan tätä olisi tärkeä tutkia eri palveluiden ja väestöryhmien osalta.

Tutkimus tukee asiakasmaksuja koskevan lainsäädännön uudistusta, jota valmistelee sosiaali- ja terveysministeriö.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kohdentuminen, vaikutukset ja oikeudenmukaisuus –raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kohdentuminen, vaikutukset ja oikeudenmukaisuus

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoa: erikoistutkija Maria Vaalavuo, THL, p. 0295 246 754 etunimi.sukunimi(at)thl.fi ja erikoistutkija Mikko Peltola, THL, p. 0295 247 458 etunimi.sukunimi(at)thl.fi