Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tutkimus: Varainsiirtovero vähentää muuttamista

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.3.2018 8.20 | Julkaistu suomeksi 9.3.2018 klo 8.30
Tiedote 117/2017

Varainsiirtovero vähentää muuttoja sekä maakuntien sisällä että maakuntien välillä, selviää uudesta tutkimuksesta. Veron takia kotitaloudet asuvat tilanteeseensa sopimattomissa asunnoissa. Veron kielteiset vaikutukset saattavat heijastua myös työmarkkinoiden toimintaan. VATT:n ja Helsingin kaupunginkanslian tutkimus tuottaa uutta tietoa asuntokauppojen varainsiirtoveron vaikutuksista Suomessa.

Maaliskuussa 2013 varainsiirtovero nousi asunto-osakeyhtiöissä 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Omakotitalojen varainsiirtovero sen sijaan pysyi ennallaan 4,0 prosentissa. Lisäksi asunto-osakeyhtiöissä varainsiirtoveron veropohjaa laajennettiin kattamaan asunnon myyntihinnan lisäksi osakkeisiin kuuluva yhtiölaina.

Varainsiirtoveron muutosta hyödynnetään tutkimuksessa niin sanottuna luonnollisena koeasetelmana. Asetelma mahdollistaa veron vaikutuksen eristämisen muista muuttamiseen vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimuksessa verrattiin omakotiasujien ja osakeyhtiömuotoisissa asunnoissa asuvien omistusasujien muuttoalttiutta ennen ja jälkeen verouudistuksen. Varainsiirtoveron korotus vähensi osakehuoneistoissa asuvien omistusasujien muuttoja noin 4,3 prosentilla. Tutkimuksessa havaittiin myös, että vero vähentää sekä työmarkkina-alueiden sisäisiä että niiden välisiä muuttoja.

Varainsiirtoveron seurauksena kotitaloudet asuvat useammin tilanteeseensa nähden esimerkiksi kooltaan tai sijainniltaan sopimattomissa asunnoissa. Asuntokanta on veron takia tehottomassa käytössä, mikä vähentää hyvinvointia. Tutkimuksen mukaan tämä on merkittävä, vaikkakin näkymätön varainsiirtoveron kustannus.

Hankkeessa hyödynnettiin Tilastokeskuksen henkilötason kokonaisaineistoja vuosilta 2006–2015, varainsiirtoveroaineistoja sekä Kiinteistövälittäjien keskusliiton (KVKL) keräämää asuntokauppa-aineistoa.

Varainsiirtovero on yleinen myös muissa maissa, ja kansainvälisten tutkimustulosten mukaan se vähentää kaupankäyntiä asuntomarkkinoilla. Varainsiirtoveron vaikutuksista asuntomarkkinoihin ja kotitalouksien liikkuvuuteen ei kuitenkaan ole aiemmin ollut käytettävissä kotimaista empiiristä tutkimustietoa.

Tutkimus toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Tutkimuksen tekivät Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö.

Effects of Real Estate Transfer Taxes: Evidence from a Natural Experiment  -raportti
Policy Brief: Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset: Tutkimustietoa verouudistuksesta

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi.

Lisätietoja: tutkimusjohtaja Essi Eerola, p. 0295 519 407, [email protected]; johtava tutkija Teemu Lyytikäinen, p. 0295 519 431, [email protected]; johtava tutkija Tuukka Saarimaa, p. 0295 519 444, [email protected], Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ja erikoistutkija Oskari Harjunen, p. 040 334 4799, [email protected], Helsingin kaupunginkanslia