Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta lakkautetaan

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.12.2023 15.46
Tiedote

Eduskunta on 19. joulukuuta hyväksynyt valtion vuoden 2024 talousarvion, jonka mukaisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS) ei enää jatkossa ole kohdennettavissa määrärahaa.

Selvitys- ja tutkimustoiminnan määräraha on kolmivuotista siirtomäärärahaa, joten vuosina 2021–2023 käynnistetyt VN TEAS -hankkeet toteutetaan sopimusten mukaisesti valmiiksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Valtioneuvoston kanslia tarjoaa näille hankkeille edelleen tukea valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan yleisissä ehdoissa kuvatulla tavalla.  

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta on ollut ministeriöiden yhteistä poikkihallinnollista toimintaa. Kullakin ministeriöllä on jatkossa vaihtelevissa määrin käytettävissään omaa määrärahaa hallinnonalakohtaisiin tietotarpeisiinsa.

Ministeriöiden välinen yhteistyön foorumi on valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoiva työryhmä (TEA-työryhmä), jonka tehtävä on yhdessä parantaa päätöksenteon tietopohjaa sekä kehittää uusia toimintatapoja tutkimus-, ennakointi- ja arviointitiedon välittämiseen päätöksentekijöille ja yhteiskuntaan. 

Lisätietoja: TEA-työryhmän puheenjohtaja, yksikön päällikkö Jouni Varanka, Strategiaosasto, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 177, [email protected]