Hyppää sisältöön

Alueellisen taloustiedon tietokanta (ALTA)

Päättynyt

Toteuttajat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2018–5/2019

Aluetalouden tilastotieto on ennen kaikkea tuotannon rakenteiden osalta vanhaa eikä heijasta aluetaloudessa tapahtuneita rakenteellisia muutoksia. Maakunta- ja soteuudistukset ovat myös muuttamassa julkisten sektorien välisten ja kotitalouksiin kohdistuvien tulonsiirtojen  ja menojen rakenteita ja määräytymiserusteita. Nykytiedon varassa maakuntien kokonaistuotantoa ei voida luotettavasti arvioida, vaan se vaatii alueellisten taloustilastojen päivittämistä  ja täydentämistä.

Hankkeen tavoitteena oli päivittää aluetalouden rakennetta kuvaava taloudellinen tieto ja yhdistää se jo olemassa olevaan, päivittyvään tietoon sekä ennakoida reformien myötä muuttumassa olevia, alueellisia tulojen ja menojen virtoja. Hanke kokosi yhteen olemassa olevan, maakuntia koskevan taloudellisen tiedon tuotannon rakenteista, työllisyydestä ja julkisten sektorien tuloista ja menoista täydentäen niitä ennen kaikkea panos-tuotos-aineistojen ja julkisten sektorien (ennen kaikkea SOTE-sektorien ja uuden maakuntahallinnon) osalta. Hankkeessa tuotettiin avoin aluetalouden aineisto ja julkaistaan sitä hyödyntävä aluetalouden malli.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan valtioneuvoston uutiseen (5.6.2019).

Ota yhteyttä:

Tutkimuspäällikkö Juha Honkatukia, THL, p. 040 304 5561, etunimi.sukunimi(at)thl.fi 

Reformit Alueellinen tilinpitojärjestelmä ja kansantuotteen mittaaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä