Hyppää sisältöön

Asiakkaan valinnanvapauden ja asiakasarvon toteutuminen sote-palveluissa (VArvo)

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

189 733 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–9/2019

Hankkeessa tutkittiin asiakkaan valinnanvapauden toteutumista palvelujärjestelmän strategisen suunnittelun ja ohjauksen sekä asiakkaan ja tuottajien toiminnan näkökulmista. Hankkeessa analysoitiin eri toimijoiden rooleja, motiiveja ja toimintaa sote-palvelujen markkinoilla. Eri tasojen ja näkökulmien kautta muodostettiin kuva siitä, millaista asiakasarvoa toimiva valinnanvapausjärjestelmä voi tuottaa. Tässä hyödynnettiin asiakasarvon käsitettä, jolla tarkoitetaan niitä asiakkaalle koituvia hyötyjä ja arvoja, jotka konkretisoituvat palveluntuottajan ja asiakkaan kohtaamisissa palveluiden tuottamisen prosesseissa. Tuottajien toimintaa ja näin myös asiakasarvon toteutumista ohjataan ja mahdollistetaan hyvällä palvelujärjestelmän hallinnalla ja toimivilla kannustinmekanismeilla.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (9.9.2019).

Ota yhteyttä:

professori Pasi-Heikki Rannisto, p. 040 557 8981, pasi-heikki.rannisto(at)uta.fi

Reformit Sote- ja maakuntauudistuksen sekä valinnanvapausvalmistelun selvitykset

Yhteyshenkilö ministeriössä