Hyppää sisältöön

Avoimen datan kustannustehokas hyödyntäminen

Päättynyt

Toteuttajat

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Open Knowledge Finland ry

Rahoitussumma

149 936 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2016–12/2016

Hanke vastasi tietotarpeeseen siitä, miten avoimen datan ja keskeisten julkisen hallinnon perustietovarantojen tietojen hyödyntämistä ja vaikuttavuutta edistetään kustannustehokkaasti.

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena oli määritellä seuranta- ja arviointimittaristo sekä -malli, jonka avulla tiedon avaamisen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta on mahdollista arvioida käytännössä. 

Hankkeen toisena tavoitteena oli käyttää olemassa olevia ja hankkeen aikana kerättäviä ja yhdistettäviä tietoja kustannushyötyanalyysiin avoimen datan keskeisten vaikutusten osalta.

Hankkeen kolmantena tavoitteena oli pohtia ja tuottaa ehdotuksia siitä, millaisia politiikkatoimia, toimintatapoja ja/tai rekisterien rakenteellisia muutoksia tarvitaan julkisen hallinnon tietovarantojen hyödyntämisen tehostamiseksi.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

tutkija Heli Koski, ETLA, p. 09 609 90240, heli.koski(at)etla.fi

Avoimen datan ja perustietovarantojen hyödyntäminen Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä