Hyppää sisältöön

Digimuutos

Päättynyt

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Demos Helsinki

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2016–6/2017

Hanke tuotti tutkimuksellista tietoa digitalisaation vaikutuksista kilpailukykyyn, alueiden elinvoimaisuuteen, työllisyyteen sekä elinkeinoja ja yrityksiä uudistavaan rakennemuutokseen.

Hankkeessa vastattiin kolmeen keskeiseen tutkimuskysymykseen:

  • Millaisia potentiaalisia vaikutuksia digitalisaatiolla on työllisyyteen, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoon, työvoiman osaamisvaatimuksiin sekä työn ja työtehtävien muuttumiseen?
  • Mitkä ovat uuden digitaalisen liiketoiminnan kasvunalat ja kasvuympäristö (palveluissa ja tuotannossa) eri toimialoilla ja eri alueilla (ml. työvoiman alueellinen liikkuvuus ja paikkaan sitomaton työ)?
  • Miten digitalisaation hyödyntämistä liiketoiminnassa voidaan vauhdittaa kokeiluilla ja elinkeinoja uudistavilla innovatiivisilla ratkaisuilla? Tätä selvitetään tekemällä kokeilu liittyen digitalisaation vaikutuksiin, todennäköisesti kokeilu tehdään TE-palveluissa.

Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia analysoimalla olemassa olevaa tietoa, yhteiskehittämällä sekä kokeilujen avulla. Lopputuloksena hankkeesta syntyi perusteltu ehdotus tarvittavista elinkeinoja uudistavista toimenpiteistä, joilla edistetään Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä digitalisaation avaamassa kansainvälisessä kilpailussa, sisältäen digitalisaation vaikutukset TE-palveluihin.

Tutustu hankkeen raportteihin:

Osaaminen ja työllisyys digimurroksessa

Digimuutoksessa onnistumisen eväät

Ota yhteyttä:

Anu Seisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT, anu.seisto(a)vtt.fi, +358 40 547 1609

Digitalisaatiokehityksen edellyttämät toimet Työllisyys ja kilpailukyky

Yhteyshenkilö ministeriössä