Hyppää sisältöön

Digiwars - keeping the Force

Päättynyt

Toteuttajat

Turun yliopisto, KPMG Finland Oy

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2016–3/2018

Suomi vaikuttaa eurooppalaiseen ja globaaliin toimintaympäristöön turvatakseen suomalaisten yritysten mahdollisuudet kasvaa ja menestyä osana eurooppalaista sisämarkkinaa. Dataperusteisen liiketoiminnan taloudellinen potentiaali on mittava ja teknologinen innovointi nopeaa. Kehitystyötä ohjaamaan tarvitaan tietoa datan turvallista hyödyntämistä ja yksityisyydensuojaa tukevista käytännöistä. Hallitus pitää tärkeänä, että EU:n tason politiikkatoimilla kehitetään luotettavien ja tietoturvallisten digitaalisten hyödykkeiden saatavuutta ja tarjontaa sisämarkkinoilla sekä puututaan digitaalisen toimintaympäristön luottamusta heikentäviin ilmiöihin kuten laajamittaisiin yksityisyyden suojan loukkauksiin verkoissa.

Hankkeessa arvioitiin ja vertailtiin parhaita tietoturva-, tietosuoja- ja luottamuskäytäntöjä ja laadittiin katsaus EU:n johtaviin kyberturvamaihin. Lisäksi laadittiin kansainvälinen markkinakartoitus olemassa olevien tietoturvahyödykkeiden ja havainnointipalveluiden osalta. Hankkeen lopputuotoksena toimitetun analyysin avulla voidaan päättää toimenpiteistä, joilla parannetaan digitaalisten hyödykkeiden ja liiketoimintamallien luotettavuutta Suomessa ja vahvistetaan digitaalisten palveluiden markkinaa ja vientiä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (23.3.2018). 

Ota yhteyttä:

professori Reima Suomi, p. 050 410 2282, reima.suomi(at)utu.fi

Yhteyshenkilö ministeriössä:

ylitarkastaja Maija Rönkä, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2039, maija.ronka(at)lvm.fi

Digitaalisten hyödykkeiden ja liiketoimintamallien luotettavuus Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen