Hyppää sisältöön

Eliölajien viides uhanalaisuusarviointi (EUKKO)

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS

Rahoitussumma

149 969 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2016–12/2016

Eliölajien uhanalaisuusarvioinnin tuloksia käytetään monissa lajisuojeluun liittyvissä toiminnoissa yhteiskunnan eri sektoreilla. Tulokset sekä ohjaavat toimintaa että niiden avulla voidaan seurata toiminnan tuloksellisuutta ja asetettujen tavoitteiden toteutumista niin kansallisesti kuin kansainvälisiä tarpeitakin varten (EU, Biodiversiteettisopimus). Arvioinnin laadun, ajantasaisuuden ja tehokkaan toteutuksen varmistamiseksi Suomen eliölajien viidennen kokonaisarvioinnin käynnistämisessä tarvitaan päivitettyjä arviointiohjeita ja työkaluja. Lisäksi tulee valmistella toimiva suunnitelma arvioinnin laajuudesta, osallistujista ja työskentelyn yksityiskohdista sekä arviointiin osallistuvien koulutuksesta.

Hanke tuotti ajantasaiset ja toimivat arviointi- ja toimintaohjeet sekä raportointityökalut vuonna 2019 valmistuvaa Suomen eliölajien viidettä kokonaisarviointia varten. Lisäksi hanke kokosi arviointihankkeen ohjauksen ja koordinoinnin tarvitsemia tietoja arvioinnin laajuudesta, osallistujista ja työskentelystä. Tavoitteena oli myös valmistella suunnitelma arviointiin osallistuvien asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden koulutuksesta, sen sisällöstä ja toteutuksesta. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Ulla-Maija Liukko, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 387, ulla-maija.liukko(at)ymparisto.fi

Luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttäminen Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä