Hyppää sisältöön

Energiaverotuet ja kustannustehokas huoltovarmuus

Päättynyt

Toteuttajat

ÅF Consult Oy

Rahoitussumma

48 981 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–10/2019

Turpeen, CHP-tuotannon ja kiinteän biomassan verotukia on pidetty tehokkaina keinoina energian huoltovarmuuden ja sähkön toimitusvarmuuden huomioimiseksi. Energiamarkkinoilla tapahtuvan muutoksen johdosta on tarve selvittää, onko mainitut verotuet edelleen tehokkaita keinoja huomioiden ympäristöystävällisyys ja kansantaloudelliset vaikutukset. Hankkeen tulokset hyödyttävät erityisesti valtiovarainministeriötä sekä työ- ja elinkeinoministeriötä, mutta myös Huoltovarmuuskeskusta ja kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy:tä. 

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, ovatko turpeen verotuki ja yhdistetyn tuotannon verotuki tehokkaita keinoja energian huoltovarmuuden ja sähkön toimitusvarmuuden varmistamiseksi huomioiden kansantaloudelliset vaikutukset ja ympäristövaikutukset. Lisäksi selvitettiin, voidaanko energian huoltovarmuuden ja sähkön toimitusvarmuuden edellytykset saavuttaa tehokkaammin ottaen huomioon yllä mainittujen verotukien ja niiden vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja kansantaloudelliset vaikutukset.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, Policy Brief -katsaukseen sekä tuloksista kertovaan tiedotteeseen (23.10.2019).

Ota yhteyttä:

Ville Hankalin, ÅF Consult Oy, p. 050 322 9347, etunimi.sukunimi(at)afconsult.com

Energiaverotuet ja kustannustehokas huoltovarmuus

Yhteyshenkilö ministeriössä