Hyppää sisältöön

Ennakkoarviointi asuinhuoneistojen sähköiseen hallintaan ja vaihdantaan siirtymisen vaikutuksista

Päättynyt

Toteuttajat

Owal Group Oy

Rahoitussumma

82 500 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2017–4/2018

Selvityksen tietotarve koski asuinhuoneistojen sähköiseen hallintaan ja vaihdantaan siirtymisen taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Lisäksi selvitettiin niitä kriittisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat näiden vaikutusten syntymiseen tai syntymättä jäämiseen.

Sähköinen asunto-osakerekisteri -hankkeen lainvalmisteluun liittyen toteutettiin keväällä 2018 kuuleminen hankkeen vaikutuksista eri yritys- ja väestöryhmien asemaan. Toteutettu selvitys tarjosi perusteellista tietoa näiden kuulemisten pohjaksi. Hankkeessa tehty ennakkoarviointi koskee kehittämis- ja käyttöönottovaiheen jälkeisiä vaikutuksia. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (19.4.2018)

Ota yhteyttä:

Janika Keinänen, Owal Group Oy, p. 050 542 4409, janika(at)owalgroup.com

Muut tietotarpeet Asuinhuoneistojen sähköinen hallinta ja vaihdanta

Yhteyshenkilö ministeriössä