Hyppää sisältöön

Eri poluilla työllisyyteen: Suomen sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet ja ongelmakohdat kansainvälisessä vertailussa

Päättynyt

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, The Swedish Institute for Social Research

Rahoitussumma

149 919 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 11/2020–6/2022

Yksi tämän vuosikymmenen merkittävimpiä sosiaalipoliittisia uudistuksia Suomessa on sosiaaliturvauudistus vuoteen 2030 mennessä. Pääministeri Marinin hallituksen tavoitteena on “ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa”(VN 2020).

Suomen järjestelmän yksi keskeisimmistä haasteista on toimeentuloetuuksien ja palveluiden yhteensovittaminen siten, että se mahdollistaisi siirtymiä järjestelmästä toiseen ja tukisi sosiaaliturvan parissa olevaa henkilöä työllistymisen polulla. Tässä hankkeessa haettiin uusia näkökulmia sosiaaliturvauudistukseen maista, joissa etuuksien ja palvelujen yhteensovittamista on uudistettu moninaisin tavoin viime vuosikymmeninä.

Omaksumalla vahvasti empiirisen ja systemaattisen tutkimusotteen, hanke tuotti tietoa

  1. toimeentuloturvaetuuksien ja palveluiden yhteensovittamisen ongelmakohdista Suomessa ja neljässä vertailumaassa; Ruotsissa, Tanskassa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa,
  2. sosiaaliturvan ongelmakohtien ratkaisuista vertailumaissa,
  3. vertailumaiden ratkaisujen toimivuudesta sekä
  4. vertailumaiden sosiaaliturvajärjestelmien piirteistä, jotka voisivat olla hyödynnettävissä Suomen sosiaaliturvauudistuksessa.

Tutkimushanke tuotti kansainvälisesti vertailevaa tietoa ja ratkaisumalleja, joiden avulla toimeentuloetuuksia ja palvelujen yhteensovittamista voidaan kehittää Suomessa ja ottaa osaa laajempaan sosiaaliturvajärjestelmien tutkimukseen. Hankkeessa käytettiin monipuolisesti erilaisia tutkimusaineistoja (vinjetti, kansainväliset kyselyaineistot, mikrosimulointi ja haastattelut) sekä hyödynnettiin laajasti aikaisempien tutkimusten ja tutkimushankkeiden tuloksia.

Hanke pyrki tuottamaan kansainvälisesti vertailevaa tietoa toimeentuloetuuksien ja palveluiden yhteensovittamisen ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisumalleista, joilla purkaa työllisyyden esteiden mekanismeja ja auttaa ihmisiä pääsemään työllisyyden poluille. 

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Tuotettua tietoa hyödynnetään erityisesti sosiaaliturvakomitean työssä ja sosiaaliturvauudistuksen taustaselvityksissä. Tuloksia on esitelty sosiaaliturvakomitean ja sen alajaostojen kokouksissa sekä tieteellisissä tutkimusseminaareissa kotimaassa ja ulkomailla.

Hankkeen tuloksia on hyödynnetty myös sidosryhmätapaamisissa ja uusissa tutkimushankkeissa; mm. Bruno Sarlin -seminaarissa, Turun yliopiston Invest -tutkimuksen lippulaivatapahtumassa, eri maiden perusturvavertailuissa, THL:ssä ja Strategisen tutkimuksen neuvoston hankehaussa.

Tutkimushankkeeseen osallistuneet ja hankkeen ohjausryhmän jäsenet pitävät esillä ja levittävät hankkeen tuloksia sosiaaliturvauudistusta hyödyntävällä tavalla myös jatkossa. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

professori Minna van Gerven, Tampereen yliopisto, p. 050 328 2228, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Suomen sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet ja ongelmakohdat

Yhteyshenkilö ministeriössä