Hyppää sisältöön

EU-lainsäädäntöehdotusten vaikutusten arviointi

Päättynyt

Toteuttajat

ETLA

Rahoitussumma

149 959 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2015-12/2016 (puitesopimus)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa valittujen EU-lainsäädäntöehdotusten ja politiikka-aloitteiden vaikuttavuudesta tietoa, joka tukee valtioneuvoston kannanmuodostusta ja päätöksentekoa EU-asioissa.

Nopealla aikataululla, parhaita mahdollisia aineistoja ja menetelmiä käyttäen tuloksia voidaan hyödyntää päätöksenteossa EU-lainsäädäntövaiheen alkuvaiheessa, edesauttaa tavoitteiden mukaisesti toimivien lainsäädännöllisten muutosten toteutusta ja lisätä Suomen EU-politiikan vaikuttavuutta.

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että arviointitutkimuksen tulokset raportoidaan muodossa, jota voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin päätöksenteossa.

Hanke tukee osaltaan tavoitetta muuttaa päätöksentekoa ja toimintakäytäntöjä niin, että ne tukeutuvat entistä enemmän tutkimustietoon siitä, minkälaisia vaikutuksia eri politiikkatoimenpiteillä arvioidaan olevan.

Vaikuttavuuden arvioinnissa keskitytään lainsäädäntöaloitteiden ja politiikkatoimien taloudellisten ja kilpailukykyvaikutuksien arviointiin. Arviointia tehdään yritysten, toimialojen, kotitalouksien, julkisen sektorin sekä koko kansantalouden tasolla.

Ota yhteyttä:
tutkimuspäällikkö Heli Koski, [email protected], puhelinnumero: 050 466 3214

EU-aloitteiden vaikutusten arviointien tehostaminen