Hyppää sisältöön

EU:n kauppasopimusten taloudelliset vaikutukset Suomelle

Päättynyt

Toteuttajat

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Rahoitussumma

149 831 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2019–12/2019

Taloudellinen hyvinvointi on hyvin riippuvaista kansainvälisestä kaupasta, ja täten Euroopan unionin (EU) jäsenmaat hyötyvät talouspolitiikasta, joka kannustaa avoimuuteen ja ennustettavuuteen markkinoillepääsyssä ympäri maailman. Vapaakauppasopimukset EU:n ja sen ulkopuolisten maiden välillä ovatkin tärkeä osa EU:n kauppapolitiikkaa. On kuitenkin oleellista arvioida näiden sopimusten vaikutuksia laaja-alaisesti, tutkimusmenetelmiä käyttäen, sillä vaikutukset esimerkiksi ulkomaankaupalle eivät aina ole pelkästään positiivisia. Vapaakauppasopimus voi nimittäin esimerkiksi toimia korvikkeena Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntöjen täydelle täytäntöönpanolle, tai se voi ohjata kauppaa uudelleen sen luomisen sijasta.

Euroopan unionilla, ja Suomella sen jäsenenä, on tällä hetkellä bilateraalisia vapaakauppasopimuksia 70 eri maan kanssa. Euroopan komissio on myös hiljattain päässyt yhteisymmärrykseen uusista vapaakauppasopimuksista Japanin, Singaporen ja Vietnamin kanssa sekä Meksikon kanssa voimassa olleen sopimuksen modernisoimisesta. Lisäksi parhaillaan on käynnissä neuvottelut uusista sopimuksista monien osapuolien kuten MERCOSUR:in, Indonesian, Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Uusien vapaakauppasopimusten on määrä astua voimaan vuonna 2019. Euroopan komissio on arvioinut vapaakauppasopimusten vaikutuksia EU-tasolla. Niiden vaikutuksista juuri Suomen talouteen ei kuitenkaan ole tehty tutkimusta.

Hankkeen päämäärä oli arvioida EU:n vapaakauppasopimusten taloudellisia vaikutuksia Suomelle. Talouskasvu ja työllisyys ovat Suomen hallituksen tärkeimpiä prioriteetteja. Ulkomaankauppa on vuorostaan tunnustettu tärkeäksi osaksi Suomen talouden selkärankaa. Vapaakauppasopimukset ovatkin keskeisessä osassa talouskasvun ja työllisyyden turvaamisessa. Sopimusten taloudellisten vaikutuksien arvioinnilla on siis tärkeä rooli tulevan politiikan tukemisessa. Analyysin tärkein tavoite oli vapaakauppasopimusten kaupankäyntiin, bruttokansantuotteeseen ja työllisyyteen kohdistamien vaikutusten tutkiminen. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (16.12.2019).

Ota yhteyttä:

tutkimuspäällikkö Katariina Nilsson Hakkala, ETLA, p. 040 304 5563, Katariina.Nilsson.Hakkala(at)etla.fi

EU:n kauppasopimusten taloudelliset vaikutukset Suomelle

Yhteyshenkilö ministeriössä