Hyppää sisältöön

EU:n tietosuoja-asetuksen kansallinen täytäntöönpano ja keskeiset yritysvaikutukset

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2016–12/2016

EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus koskee lähes kaikkea henkilötietojen käsittelyä. EU:n tietosuojauudistus vaikuttaa yritysten toimintaan yhtäältä muuttamalla sääntelyä ja toisaalta lisäämällä erityisesti tietoverkoissa toimivien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia Euroopassa. Suomessa yritysten kannalta keskeinen henkilötietojen suojaan liittyvä säädösaineisto on henkilötietolaissa, tietoyhteiskuntakaaressa ja laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. Näiden lisäksi on runsaasti erityissääntelyä. Uudistus edellyttää muutoksia Suomen henkilötietolakiin ja viittauksilla toteutetun sääntelyn analyysiä muussa tietosuojaa koskevassa sääntelyssä, jollla on vaikutusta eri alojen yritysten toimintaan. Asetuksen voimaantuloa seuraa kahden vuoden siirtymäaika, jonka kuluessa kansallinen lainsäädäntö on saatettava yhdenmukaiseksi asetuksen kanssa.

Asetus sisältää huomattavaa kansallista liikkumavaraa. Tässä tutkimushankkeessa tarkasteltiin kaikkea henkilötietojen käsittelyä koskevaa kansallista lainsäädäntöä sen selvittämiseksi, miten lainsäädäntöä on muutettava ja millainen liikkumavara muutosten toteuttamisessa kansallisella lainsäätäjällä on. Hankkeessa keskityttiin myös uuden tietosuoja-asetuksen yritysvaikutuksiin. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja Policy Brief -artikkeliin.

Ota yhteyttä:

apulaisprofessori Pauli Rautiainen, Tampereen yliopisto, p. 040 770 7282, etunimi.sukunimi(at)uta.fi

EU:n tietosuoja-asetuksesta johtuvat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä