Hyppää sisältöön

Hajautetun uusiutuvan energian mahdollisuudet ja rajoitteet (HEMU)

Päättynyt

Toteuttajat

Vaasan yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus, Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Rahoitussumma

140 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2016 – 12/2016

Fossiilisen energian tuotanto on perinteisesti suurin ilmapäästöjen aiheuttaja ja ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Uusiutuvasta energiasta odotetaan ratkaisevaa parannusta päästöjen vähennyksen kautta, mutta myös energiaomavaraisuuden potentiaalinen merkitys liike-, alue- ja kansantalouteen on valtava. Muutos kohti uutta energiahuollon käytäntöä on laaja yhteiskunnallinen muutosprosessi, jonka ymmärtämiseksi ja edistämiseksi tarvitaan huomattava määrä tietoa - olemassa olevan tiedon analyysin sekä uusien laskelmien avulla.

Hankkeen yleinen tavoite oli tuottaa ministeriöille niiden valmistelutyössä tarvitsemaa tietoa hajau­tetusta uusiutuvasta energiasta ja syventää kokonaiskuvaa energiasektorin käynnissä olevasta murroksesta ja siihen liittyvästä päästöjen vähennysmahdollisuudesta, samalla hakien keinoja muutoksen edistämiseksi. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Pekka Peura, Levón-instituutti, Vaasan yliopisto, p. 0294 498 206, etunimi.sukunimi(at)uva.fi

EU:n 2030 energia- ja ilmastopaketin tavoitteiden toteuttaminen Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä