Hyppää sisältöön

Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisen ja asumispalveluiden järjestäminen maakuntamallissa

Päättynyt

Toteuttajat

NHG Consulting, Aalto-yliopisto, BDO Consulting

Rahoitussumma

219 516 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–3/2018

Selvityksen päätavoitteena oli tehdä ehdotus siitä, miten maakunnat ja kunnat toimivat yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden ja ikääntyneiden asumispalvelujen ja asumisen järjestämisessä.   

Selvitystyössä hyödynnettiin tietoa hankkeen sisältöön liittyvästä aiemmasta kehitys- ja selvitystyöstä, kansallisista ja kansainvälisistä tieteellisistä julkaisuista, kohderymää koskevasta tilastollisesta aineistosta, nykyisin ko. toimintaa ojaavista normeista (lait ja asetukset, muu ohjeisto), päätöksistä, tehdyistä strategioista ja poliitiikkaohjelmista, kohdeteeman työhön osallistuvien näkemyksistä ja tiedoista sekä itse ikääntyneen tai erityisryhmään kuuluvan asukkaan tai hänen läheisensä näkemyksistä, toiveista ja odotuksista uudesta toimintamallista. Nyt työhön osallistuvia tahoja ovat ainakin kunnat, kuntayhtymät, asumisen palveluja tuottavat tahot (vuokra-asumisen yhteisöt, palveluasumisen yhteisöt, yritykset) sekä näitä organisoivat tahot.

Selvityksen osatavoitteita olivat:

  1. Suomessa olevien nykyisten sote-kuntayhtymämuotoisten toimijoiden toimintamallien, kokemusten ja hyvien käytäntöjen sekä nykyisen kuntaperustaisen rahoitusmallin selvittäminen, analysointi ja sovellettavuuden arviointi uuden maakuntamallin toiminnan malliksi;
  2. Kunnan nykyisten tehtävien selvittäminen ikääntyneiden ja erityisryhmien asumispalveluiden järjes-tämisessä ja tehtävien uudelleen määrittely tulevaisuuden sote-mallissa;  
  3. Selvittää soveltuvia ulkomaisia toimintamalleja alueen ja kuntien yhteistyönä tehtävästä ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisen ja asumispalvelujen ratkaisuista sekä
  4. Selvittää ja tehdä ehdotuksia siitä, millaisia toimintamalleja ja yhteistyökäytäntöjä maakunnan ja kuntien välille kannattaa muodostaa, jotta sosiaalihuollon asumispalvelut ja erityisryhmien asuminen voidaan toteuttaa asiakaslähtöisesti ja tulevaisuusorientoituneesti, mutta samalla kustannustehokkaasti.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (28.3.2018)

Ota yhteyttä:

Riikka-Leena Leskelä, NHG Consulting Oy, p. 050 410 0737, riikka-leena.leskela(at)nhg.fi

Maakunnan ja kuntien yhteistyö vammaisten ja ikääntyneiden asumisessa Hyvinvointi ja terveys

Yhteyshenkilö ministeriössä