Hyppää sisältöön

Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI)

Käynnissä

Toteuttajat

Oulun yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti

Rahoitussumma

120 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–4/2021

ILMASI-selvityksen tavoitteena on koota ja tuottaa tietoa ilmastosiirtolaisuuden ilmiöstä ja hallinnan keinoista, sekä arvioida niitä erityisesti EU:n ja Suomen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta, huomioiden turvallisuusja ihmisoikeusnäkökulmat. Ilmastonmuutoksen odotetaan vaikuttavan ja muuttavan elinympäristöjä monissa osin maapalloa merkittävillä ja osin vielä ennustamattomilla tavoilla. On vaikea ennustaa, kuinka suureen osaan väestöstä ilmastonmuutos vaikuttaa suoranaisesti, kuinka moni joutuu muuttamaan elinympäristöstään ilmastonmuutoksen vuoksi sekä mihin ihmiset muuttavat väliaikaisesti tai pysyvästi.

Ilmastosiirtolaisuuden ilmiöstä ja sen juurisyistä tarvitaan lisää tietoa, jotta löydetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa linjassa olevia keinoja ilmiöön vastaamiseksi. Ilmastosiirtolaisuuden ennakointi edellyttää riskialueiden kartoittamista ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, varautumista, yhteistyötä, avustamissuunnitelmia ja solidaarisuutta. EU:ssa ja Suomessa on tarvetta löytää uusia keinoja ja tahtotilaa ilmastosiirtolaisuuden ilmiöön vastaamiseksi sekä muutosjoustavuuden tukemiseksi riskialueilla, sekä myös muilla alueilla, joille siirtolaiset muuttavat väliaikaisesti tai pysyvämmin.

Hankkeessa vastataan tarpeeseen kehittää tietoon ja ennakointiin perustuvaa hallintaa, keinoja ja hyviä käytänteitä, jotka tukevat globaalin ilmastonmuutoksen ympäristövaikutuksiin sopeutumista pidemmällä aikavälillä sekä huomioivat perus- ja ihmisoikeudet sekä erilaiset turvallisuusnäkökulmat.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ilmastosiirtolaisuudesta sekä koota ja arvioida mahdollisia EU:lle ja Suomelle avoimia tavoitteita ja toimintavaihtoehtoja, joilla ilmastosiirtolaisuuden hallintaa voidaan edistää perus- ja ihmisoikeudet sekä erilaiset turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Hankkeessa tuotettavan tiedon ja vuorovaikutuksen avulla on mahdollista kehittää Suomen ja EU:n kykyä varautua ja vastata ilmastosiirtolaisuuteen liittyviin kysymyksiin tehokkaasti, pitkän aikavälin näkökulma huomioiden.

Ota yhteyttä:

professori Eeva-Kaisa Prokkola, Oulun yliopisto, p. 050 556 8241, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa

Yhteyshenkilö ministeriössä