Hyppää sisältöön

Informaatio- ja byrokratialoukut: satunnaistetut kokeilut

Päättynyt

Toteuttajat

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Kansaneläkelaitos

Rahoitussumma

195 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–2/2019

Hankkeessa tuotettiin suunnitelma satunnaistetuista kenttäkokeista, joiden avulla voidaan luotettavasti tutkia sosiaalietuuksiin liittyvien erityyppisten informaatio- ja byrokratialoukkujen vaikutuksia. Hankkeessa keskityttiin erityisesti näiden tekijöiden työllisyysvaikutuksiin. Monimutkaisen vero- ja sosiaaliturvajärjestelmän takia työnteon todellisia taloudellisia kannustimia saattaa olla vaikea ymmärtää ja havaita. Epäselvien taloudellisten kannustimien lisäksi tukien hakemiseen liittyvät hallinnolliset käytännöt voivat viivyttää tai estää työllistymistä. Paras keino tämäntyyppisten informaatio- ja byrokratialoukkujen vaikuttavuuden arviointiin on erilaisten kannustimia koskevan informaation ja hallinnollisten sääntöjen ja menettelyiden satunnaistaminen. Tämänkaltaisen koeasetelman avulla voidaan luotettavasti arvioida, voidaanko hallinnollisia menettelyjä uudistamalla tai kannustimia selkeyttämällä vaikuttaa työllistymispäätöksiin ja parantaa työllisyyttä. 

Hankkeessa suunniteltujen satunnaistettujen kenttäkokeiden keskeisimpänä tavoitteena on arvioida informaatio- ja byrokratialoukkujen lieventämisen vaikutuksia työn tarjontapäätöksiin. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (25.2.2019).

Ota yhteyttä:

Erikoistutkija Tuomas Matikka, VATT, p. 0295 519 461, etunimi.sukunimi(at)vatt.fi 

Työllisyys ja kilpailukyky Työllisyys ja kannustimet

Yhteyshenkilö ministeriössä