Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit (INNOVA)

Käynnissä

Toteuttajat

MDI Public Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2021–3/2022

Innovaatioekosysteemeillä tunnistetaan olevan yhä tärkeämpi merkitys kansallisen, alueellisen ja EU-tason innovaatio- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanossa. Ekosysteemien vaikutusten arviointi on kuitenkin mutkikasta ja erityyppisten ekosysteemien merkityksen ja vaikutusten arviointi sekä mittarointi on kansainvälisestikin kehittymätöntä. Ekosysteemien hyötyjen, yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikutusten arvioimiseksi tarvitaan uudenlaisia lähestymistapoja ja mittareita, jotka ottavat nykyistä paremmin huomioon ekosysteemien lisäarvon yrityksille, tutkimusorganisaatioille sekä laajemmin elinkeinoelämän ja yhteiskunnan uudistumiselle.

Selvityksessä tehdään innovaatioekosysteemien vaikuttavuutta ja mittareita koskeva analyyttinen ja perusteellinen selvitys. Selvitys tuottaa tietoa kansallisten valmisteluprosessien sekä ennen kaikkea TKIpolitiikkatoimien vaikuttavuuden arvioinnin tueksi. Hanke tukee kansallisia ja alueellisia tahoja mm. kansallisen TKI-tiekartan toimenpiteiden toteuttamisessa, yksityisen ja julkisen sektorin välisen TKI-yhteistyön kumppanuusmallien pohdinnoissa sekä valtion ja yliopistokaupunkien välillä laadittavien ekosysteemisopimusten vaikuttavammassa toteutuksessa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää TKI-toimintaa edistävien ekosysteemien vaikuttavuusarviointia ja mittaamista, jotta voidaan arvioida ekosysteemejä tukevan politiikan merkitys ja vaikutukset kestävälle kasvulle ja suomalaisten hyvinvoinnille. Vaikuttavuustietoa voidaan hyödyntää myös johtamisen ja päätöksenteon tukena julkisen varojen ja toimenpiteiden suuntaamisessa.

Tämän hankkeen tärkein tavoite ja lopputulema on tarjota selvitystyön pohjalta tietoa ja työkaluja innovaatioekosysteemien vaikutusten ja laajempien vaikutuspolkujen ymmärtämiseen. Selvityksellä tuetaan kansallisia ja alueellisia tahoja tarkemman tilannekuvan piirtämisessä innovaatioekosysteemien kehityksestä ja vaikutuspoluista sekä politiikkatoimien kohdentamisessa, miten eri vaiheissa ekosysteemejä voidaan tukea ja pyrkiä myös ohjaamaan.

Lisätiedot I Information about the INNOVA project:

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

toimitusjohtaja Tommi Ranta, MDI Public Oy, p. 040 588 2839, etunimi.sukunimi(at)mdi.fi

Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit

Yhteyshenkilö ministeriössä