Hyppää sisältöön

Investointikehityksen analyysi: Investoidaanko Suomessa riittävästi?

Päättynyt

Toteuttajat

Etlatieto Oy

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2016–12/2016

Investointien vähentyminen Suomessa on herättänyt huolen siitä, tehdäänkö Suomessa riittävästi investointeja tulevaa kasvua ajatellen. Ei ole kuitenkaan selvää, selittyykö investointien vähäisyys rakennemuutoksella, matalasuhdanteella tai muilla luonnollisilla syillä. Vai onko Suomessa pullokauloja, jotka estävät investointeja? Nämä ovat oleellisia kysymyksiä, joihin vastaaminen auttaa talouspolitiikan päättäjiä oikeansuuntaisten päätösten tekemisessä. 

Hankkeen päätavoite oli tuottaa käyttökelpoista uutta tietoa talouspolitiikan päätöksentekijöiden käyttöön ja tehdä toimenpide-ehdotuksia. 

Hanke tuotti tietoa Suomen ja Suomessa toimivien yritysten investoinneista. Tieto auttaa muun muassa arvioimaan investointien suuruutta, investointikehitykseen vaikuttaneita tekijöitä ja investointien esteitä. Lisäksi hanke selvitti eri kokoisten yritysten investointiaikeita sekä ulkomaille suuntautuneiden investointien kehitystä.  

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Jyrki Ali-Yrkkö, p. 046 8510 501, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

Investointikehityksen analyysi Työllisyys ja kilpailukyky

Yhteyshenkilö ministeriössä