Hyppää sisältöön

Joustavan hoitorahan työllisyysvaikutusten arviointi

Päättynyt

Toteuttajat

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–6/2019

Tutkimuksella tavoiteltiin tietoa siitä, edistävätkö lastenhoidon tuet tavoitteidensa mukaisesti ansiotyön ja lastenhoidon yhteensovittamista. Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä arvio vuonna 2014 voimaan tulleen joustavan hoitorahan vaikutuksia vanhempien kannustimiin työskennellä osa-aikaisesti. Verrattuna aiempaan osittaiseen hoitorahaan joustava hoitoraha nosti merkittävästi lastenhoidon takia lyhyempää työaikaa tekevien alle 3-vuotiaiden lasten rahallista kompensaatiota. Tutkimuksessa arvioitiin tapahtuiko uudistuksen jälkeen merkittävästi aikaisempaa enemmän siirtymää kotihoidontuelta osa-aikaisen työn kautta takaisin työelämään.

Tutkimushanke jakautui kolmeen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin hankkeessa käytettävä tutkimusaineisto. Tämän jälkeen tehtiin kirjallisuuskatsaus aikaisemmasta aihepiiriä sivunneesta tutkimuksesta ja muista taustaselvityksistä sekä saatavilla olevasta tilastotiedoista. Lisäksi kuvailevan analyysin keinoin arvioitiin, miten osittaista ja joustavaa hoitorahaa saavien ja osa-aikaisesti työskentelevien rakenne on muuttunut tarkasteluperiodilla 2010–2017. Viimeisessä vaiheessa tehtiin varsinainen vaikutusarvio joustavan hoitorahan työllisyysvaikutuksista. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (28.6.2019).

Ota yhteyttä:

Juha Tuomala, VATT, p. 0295 519 452, etunimi.sukunimi(at)vatt.fi

Työllisyys ja kilpailukyky Joustavan hoitorahan vaikutusten arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä