Hyppää sisältöön

Katsaus t&k-toiminnan ja sen rahoituksen vaikuttavuuteen

Päättynyt

Toteuttajat

Etlatieto Oy

Rahoitussumma

80 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2016–11/2016

Tutkimuksen taustalla oli tarve monipuoliselle tiedolle t&k-toiminnan ja sen rahoituksen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta tulevien t&k:ta tukevien toimenpiteiden suuntaamiseksi sekä OECD:n toteuttaman Suomen innovaatiojärjestelmän arvioinnin tueksi.

Hankkeessa tuotettiin tietoa t&k-toiminnan ja sen rahoituksen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta tulevien t&k:ta tukevien toimenpiteiden suuntaamiseksi. Lisäksi hankkeen tuloksia hyödynnetään OECD:n vuonna 2016 toteuttaman Suomen innovaatiojärjestelmän arvioinnin tukena.

Hankkeessa selvitettiin t&k-toiminnan vaikutuksia yleisesti tarkasteltuihin talouden mittareihin (bkt ja talouskasvu, tuottavuus, työllisyys, yritysten liikevaihto ja/tai kannattavuus, jalostusarvo, teollinen perusta, toimintatapojen ja yhteiskunnan uudistuminen). Näiden lisäksi tuotettiin tietoa t&k-toiminnan laajemmista yhteiskunnallisista ulkoisvaikutuksista ja välillisten vaikutusten mittaamisesta ja vaihtelusta myös pitkältä aikaväliltä.

Keskeiset käsitteet: tutkimus ja kehitys, tutkimusrahoitus, vaikuttavuus, yritystuet, verokannustimet

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Hankkeen tuloksia esityksinä

Ota yhteyttä:

Petri Rouvinen, Etlatieto Oy, p. 050 367 3474, petri.rouvinen(at)etla.fi 

Osaaminen ja koulutus Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuusanalyysi

Yhteyshenkilö ministeriössä