Hyppää sisältöön

Kaukokulkeutuvat ympäristömyrkyt Suomen pohjoisilla alueilla (LAPCON)

Päättynyt

Toteuttajat

SYKE, THL, Ilmatieteen laitos

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2015 – 6/2016

Suomen pohjoisille alueille kulkeutuu ympäristömyrkkyjä, joille alueen asukkaat, luonto ja eläimet altistuvat.

Kansainvälisen kemikaalien hallinnan strategian pitää perustua tutkittuun tietoon, jotta ympäristömyrkyille altistuminen tunnetaan paremmin ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin osataan reagoida.

Hankkeessa luotiin viimeaikaista tutkimusta hyödyntämällä kokonaiskuva siitä, mitä tiedetään Suomen Lappiin kulkeutuvista ympäristömyrkyistä, muutoksessa niiden pitoisuuksista, tulevaisuuden skenaarioista, vaadittavista riskinhallintatoimenpiteistä ja tulevista tiedontarpeista. Tämän arvion perusteella tunnistettiin mahdollisuudet ja tehtiin ehdotuksia siitä, millaisiin toimiin Suomen tulisi ryhtyä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Ryhmäpäällikkö Jaakko Mannio, Suomen ympäristökeskus SYKE, Kulutuksen- ja tuotannon keskus [email protected], puh. 0295 251 406

Yhteyshenkilö ministeriössä: Johanna Ikävalko, liikenne- ja viestintäministeriö, [email protected], p. 0400 291 066

Ympäristömyrkkykysymykset Suomen pohjoisilla alueilla