Hyppää sisältöön

Kohdennettu ja ennakoitu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen: vaikutusten ja kustannusten arviointityökalut

Päättynyt

Toteuttajat

Turun yliopisto, Aalto-yliopisto

Rahoitussumma

148 685 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–9/2021

Tässä tutkimushankkeessa tuotettiin tietoa siitä, mitkä ovat suomalaiseen palvelujärjestelmään sopivat hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen arviointityökalut sekä siitä, millaisia kehittämistarpeita niiden käyttöönotossa on. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisellä tarkoitetaan poikkihallinnollista ja monialaista kokonaisuutta, jolla voidaan vaikuttaa yhteiskunnan vakauden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden vaikutusten ja kustannusten arvioiminen paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla on välttämätöntä, jotta voidaan pitkällä aikavälillä ennakoida tulevia muutoksia ja kohdistaa toimenpiteitä kyseisten olosuhteiden tasa-arvon edistämiseksi.

Hankkeen tavoitteena oli vastata kolmeen tutkimuskysymykseen ja siten tuottaa kannanotot siihen, millaisia hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden vaikutusten ja saavutettujen vasteiden kustannusten arviointityökaluja on käytössä, mitkä aikaisemmista hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen ja kustannuksiin kohdistuvista arviointityökaluista ovat soveltuvia suomalaiseen palvelujärjestelmään, millaisia kehittämistarpeita arviointityökaluissa ja niiden käyttöönotossa on suhteessa suomalaiseen palvelujärjestelmään sekä millaiset tekijät on huomioitava arviointityökalujen menestyksekkääseen käyttöön ja kehittämiseen.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

yliopistotutkija Mari Kangasniemi, Turun yliopisto, p. 050 470 4285, etunimi.sukunimi(at)utu.fi

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen arviointityökalut

Yhteyshenkilö ministeriössä