Hyppää sisältöön

Kohtaanto työmarkkinoilla: keskeiset ongelmat ja politiikkasuositukset

Päättynyt

Toteuttajat

Jyväskylän yliopisto

Rahoitussumma

147 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–3/2018

Tehokkaan työmarkkina- ja talouspolitiikan toteuttaminen edellyttää tietoa siitä miltä osin kohonnut työttömyys johtuu rakenteellisista tekijöistä ja missä määrin suhdannetekijöistä.

Projekti tuotti tietoa: 

  1. työpaikkojen ja työttömien kohtaannosta työmarkkinoilla hyödyntämällä työssäkäyntialueisiin perustuvaa tilastoaineistoa. 
  2. rakennetyöttömyyden tasosta, sen mahdollisista muutoksista ja muutosten syistä vertailemalla kahta talouskriisin jälkeistä ajanjaksoa. Analyysi fokusoi erityisesti pitkittäistyöttömyyden syiden taustatekijöitä analysoimalla vuosien 1991-94 ja 2009-2011 jälkeistä kehitystä. 
  3. työllistymiseen liittyvistä keskeistä kannusteloukuista tuottamalla katsauksen aihepiirin empiiriseen kirjallisuuteen. Analyysi kohdistuu erityisesti työnhaun aktiivisuuteen ja rajaveroasteisiin. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin (5.3.2018) ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen.

Ota yhteyttä:

Professori Jaakko Pehkonen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, p. 050 373 2133, etunimi.sukunimi(at)jyu.fi

Muut tietotarpeet Työmarkkinoiden toiminta

Yhteyshenkilö ministeriössä