Kohti systeemistä tulevaisuusdialogia: ennakointialusta kansallisen tulevaisuustyön tukemiseksi

Päättynyt

Toteuttajat

VTT

Rahoitussumma

20 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 7/2015 – 11/2015

Hankkeessa selvitettiin, miten kansallista tulevaisuustyötä ja ennakointia voidaan tehdä yksittäisten projektien sijaan jatkuvana toimintana.

Hankkeessa tuotettiin systeemisen ennakointitoiminnan malli. Raportti ja malli auttavat ymmärtämään ja hahmottamaan hallituksen ja eduskunnan välistä dialogia erityisesti tulevaisuuteen liittyen. Tämä dialogi lopulta muokkaa Suomen tulevaisuutta, joten on tärkeää, että se on läpinäkyvää, siinä käytetään kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia ennakoinnin menetelmiä, ja siinä hyödynnetään olemassa olevaa tietoa. Malli tarjoaa sekä työkaluja että ajattelutapoja tähän.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Mikko Dufva, Research Scientist, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, +358 40 765 8412, [email protected]

 

Hallituksen ja eduskunnan välisen tulevaisuusdialogin edistäminen

Yhteyshenkilö ministeriössä