Hyppää sisältöön

Kokonaisarvio EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan vaikutuksista Suomelle vuoteen 2030 sekä Ohjauskeinot ja metsäbiomassan rooli ilmasto- ja energiapolitiikassa

Päättynyt

Toteuttajat

VTT, VATT, Luke, Syke

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 10/2014 – 4/2015

EU harkitsee keinoja sisällyttää maankäytön ja metsien päästöt ja hiilinielu EU:n 2030 ilmastopolitiikkaan.

Hanke selvitti eri vaihtoehtojen vaikutusta Suomelle ja tukee osaltaan valmistautumista tuleviin neuvotteluihin.

Tutkimus käsitteli komission esittämien politiikkavaihtoehtojen vaikutuksia eri sektoreiden päästötavoitteiden kannalta sekä toi esiin niihin sisältyviä mahdollisuuksia ja ristiriitoja.

Hankkeen tulokset jäsentävät ongelmanasettelua, joka liittyy EU:n ilmastopolitiikan kehitykseen vuotta 2030 kohti. Maankäyttösektoria koskevia lainsäädäntöehdotuksia käsitellään EU:n tasolla aikaisintaan vuonna 2016.

Tämä tutkimus tukee osaltaan Suomen valmistautumista EU:ssa käytäviin keskusteluihin.

Ota yhteyttä:
erikoistutkija Tommi Ekholm, VTT, p. 040 775 4079, [email protected]
professori Jussi Uusivuori, Luke, p. 0295 325 505, [email protected]
erikoistutkija Johanna Pohjola, SYKE, p. 0295 251 518, [email protected]
yksikönjohtaja Juha Honkatukia, VATT, p. 040 304 5561, [email protected]
neuvotteleva virkamies Juhani Tirkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 050 365 3412

EU:n uusien 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden vaikutukset Suomelle