Hyppää sisältöön

Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset

Päättynyt

Toteuttajat

VATT, LABORE, Jyväskylän yliopisto

Rahoitussumma

180 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2022–4/2024

Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynti on yleistä ja työtulot muodostavat merkittävän osan monien opiskelijoiden toimeentulosta. Lisäksi opiskelijoiden tarjoamat määräaikaiset ja varsin edulliset työsuhteet helpottavat työnantajien sopeutumista kausiluontoiseen kysynnän vaihteluun. Ei ole kuitenkaan selvää, kuinka suuria hyötyjä tai haittoja opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä syntyy opiskelijalle, sekä laajemmin yhteiskunnalle.

Työssäkäynti voi pitkittää opintoja ja vaikuttaa negatiivisesti opintosuorituksiin. Toisaalta opiskeluaikainen työssäkäynti kerryttää työkokemusta, joka voi vaikuttaa valmistumisen jälkeisiin työllistymismahdollisuuksiin. Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset ovat empiirisesti vaikea tutkimuskysymys, koska työssäkäyntipäätökseen vaikuttavat monet sellaiset havaitsemattomat tekijät, joilla on myös vaikutusta opintojen edistymiseen sekä opintojen jälkeiseen työllistymiseen. Tämän vuoksi opintojen aikaisen työnteon, opintomenestyksen ja opintojen jälkeisen työllistymisen välisestä empiirisestä yhteydestä ei voida suoraan vetää johtopäätöksiä kausaalivaikutuksista.

Tässä tutkimushankkeessa tuotettiin tietoa opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä sekä sen mahdollisista yhteyksistä opintomenestykseen ja opintojen jälkeiseen työllistymiseen. Lisäksi hankkeessa tutkittiin työssäkäynnin vaikutusta opetuksen järjestämiseen korkeakouluissa.

Hankkeessa tarkasteltiin opiskelijoiden työntekoa ennen opintojen alkua, niiden aikana ja sen jälkeen. Lisäksi tarkasteltiin myös opintoja edeltävän ja opintojen aikaisen työssäkäynnin yhteyttä opintojen jälkeiseen työssäkäyntiin ja työttömyysriskiin. 

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Selvityksen tuloksia hyödynnetään opetus- ja kulttuuriministeriön politiikkatoimien valmistelussa. Korkeakoulujen ohjauksen lisäksi hanke tuotti tietoa opintotukiuudistusten ja opiskelijoiden asumistukiratkaisujen tueksi. Oma ansionsa oli hankkeen alkuun aiheesta tehdyllä kirjallisuuskatsauksella. Sidosryhmistä hankkeen tuloksia käytti omassa esityksessään Sivistan toimitusjohtaja heti kaksi päivää hankkeen julkistuksen jälkeen.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Tutkimusohjaaja Hannu Karhunen, LABORE, p. 040 940 2779, etunimi.sukunimi(at)labore.fi

Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset

Yhteyshenkilö ministeriössä