Hyppää sisältöön

Raportti: Opiskeluaikainen työssäkäynti yleistä, mutta hyödyt epäselviä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaopetus- ja kulttuuriministeriövaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 2.5.2023 9.16
Uutinen

Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset -hankkeen väliraportissa kuvataan opiskelijoiden työssäkäyntiä korkeakoulujen, tutkimuskirjallisuuden ja rekisteriaineistojen näkökulmasta. Korkeakoulukohtaisten alustavien selvitysten pohjalta näyttää siltä, että korkeakouluissa ei ole kovin systemaattisesti tarkasteltu opintojen aikaista työssäkäyntiä.

Teoreettinen tutkimuskirjallisuus näkee opiskeluaikaisen työssäkäynnin kannatettavana, mikäli se täydentää niitä tietoja ja taitoja, joita opitaan korkeakouluissa viemättä liikaa aikaa opinnoilta. Empiirisen tutkimuskirjallisuuden mukaan työssäkäynti hidastaa opintoja, ja työssäkäynnistä syntyvät hyödyt ovat lyhytaikaisia näkyen työmarkkinoilla vain heti valmistumisen jälkeen.

Kuvaileva analyysi osoittaa, että opiskeluaikainen työssäkäynti on yleistä ja keskittyy opintojen alussa lomakuukausiin. Opiskelijat ovat yliedustettuina alimmissa tulokymmenyksissä opintojen alussa, mutta valmistuminen näkyy jyrkkänä nousuna vuosituloissa. Työssäkäynnillä on ylittävillä opiskelijoilla negatiivinen yhteys opintopistekertymään. Opintotukea 9 kuukauden ajan nostaneet eivät näytä kasautuvan tulorajan alle vuoden 2021 ja 2022 kuukausitason tietojen perusteella.

Arvioinnin toteuttaa konsortio, johon kuuluvat Työn ja talouden tutkimus LABORE, Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus ja Jyväskylän yliopisto. Ensimmäisen väliraportin ovat laatineet Eetu Isotalo, Hannu Karhunen, Juha Tuomala, Taina Saarinen, Anne Virtanen. Hankkeen loppuraportti valmistuu keväällä 2024.

Lisätietoja: tutkimusohjaaja Hannu Karhunen, LABORE, p. 040 940 2779, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.