Hyppää sisältöön

Kotitalousvähennyksen vaikutukset työllisyyteen ja harmaaseen talouteen

Käynnissä

Toteuttajat

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2020–12/2020

Kotitalousvähennyksestä on kasvanut huomattava tuki kotityöpalveluille. Kattavaa ja luotettavaa tutkimusta kotitalousvähennyksen vaikutuksista palveluiden kysyntään, työllisyyteen tai harmaaseen talouteen ei kuitenkaan ole saatavilla, vaikka nämä ovat tärkeimmät perustelut vähennyksen olemassa ololle. Luotettavan tiedon tarve päätöksenteon tueksi on siis selvä, erityisesti kvantitatiivisten kysyntä- ja työllisyysvaikutusten osalta. Kotitalousvähennyksen ikä-, sukupuoli- ja tulonjakovaikutuksista ei myöskään ole saatavilla aiempaa kattavaa selvitystä.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa monipuolisesti uutta tietoa kotitalousvähennyksen vaikutuksista. Hankkeen päätavoitteena on eritellä vähennyksen aiheuttamia vaikutuksia kuluttajahintoihin, palveluiden kysyntään ja palveluita tarjoavien yritysten työllisyyteen. Hankkeessa pyritään myös erittelemään kotitalousvähennyksen vaikutuksia harmaan talouden määrään sekä tarkastellaan vähennyksen ikä-, sukupuoli- ja tulonjakovaikutuksia. Tutkimushankkeessa tehdään myös kyselytutkimus, jonka tavoitteena on erityisesti tarkastella kotitalousvähennyksen ja harmaan talouden yhteyttä, mutta tarkastella myös kuluttajien asenteita kotitalousvähennystä kohtaan. Tutkimuksen tulokset tuottavat tietoa siihen, miten verojärjestelmää voidaan kehittää kaikkien veronmaksajien kannalta reilummaksi ja tehokkaammaksi. 

Ota yhteyttä:

professori Jarkko Harju, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, p. 040 304 5507, jarkko.harju(at)vatt.fi

Kotitalousvähennyksen vaikutukset työllisyyteen ja harmaaseen talouteen

Yhteyshenkilö ministeriössä