Hyppää sisältöön

Kotitalousvähennyksen vaikutukset työllisyyteen ja harmaaseen talouteen

Päättynyt

Toteuttajat

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2020–1/2021

Kotitalousvähennyksestä on kasvanut huomattava tuki kotityöpalveluille. Kattavaa ja luotettavaa tutkimusta kotitalousvähennyksen vaikutuksista palveluiden kysyntään, työllisyyteen tai harmaaseen talouteen ei kuitenkaan ole saatavilla, vaikka nämä ovat tärkeimmät perustelut vähennyksen olemassa ololle. Luotettavan tiedon tarve päätöksenteon tueksi on siis selvä, erityisesti kvantitatiivisten kysyntä- ja työllisyysvaikutusten osalta. Kotitalousvähennyksen ikä-, sukupuoli- ja tulonjakovaikutuksista ei myöskään ole saatavilla aiempaa kattavaa selvitystä.

Tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa monipuolisesti uutta tietoa kotitalousvähennyksen vaikutuksista. Hankkeen päätavoitteena oli eritellä vähennyksen aiheuttamia vaikutuksia kuluttajahintoihin, palveluiden kysyntään ja palveluita tarjoavien yritysten työllisyyteen. Hankkeessa pyrittiin myös erittelemään kotitalousvähennyksen vaikutuksia harmaan talouden määrään sekä tarkastelemaan vähennyksen ikä-, sukupuoli- ja tulonjakovaikutuksia. Tutkimushankkeessa tehtiin myös kyselytutkimus, jonka tavoitteena oli erityisesti tarkastella kotitalousvähennyksen ja harmaan talouden yhteyttä, mutta tarkastella myös kuluttajien asenteita kotitalousvähennystä kohtaan. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä suomenkieliseen muistioon (25.1.2021).

Ota yhteyttä:

professori Jarkko Harju, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, p. 040 304 5507, jarkko.harju(at)vatt.fi

Kotitalousvähennyksen vaikutukset työllisyyteen ja harmaaseen talouteen

Yhteyshenkilö ministeriössä