Hyppää sisältöön

Koulujen monet kielet ja uskonnot (KUSKI)

Päättynyt

Toteuttajat

Helsingin yliopisto

Rahoitussumma

299 990 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2017–1/2019

Hanke selvitti koulutustarpeita ja mallinsi, miten monikielisyyspedagogiikkaa ja eri uskontojen opetusta voi käytännössä toteuttaa tämänhetkisen tutkimuksen valossa, uuden opetussuunnitelman linjausten mukaisesti ja tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Mallinnus esitettiin selvityksenä sekä toimintasuosituksina, joita valotetaan avoimen verkkomateriaalin avulla. Tavoitteena oli vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin vähemmistöäidinkielten, eri uskontojen sekä S2/R2-opetuksen osalta:

  1. Opetus: Miten nykyinen opetustarjonta perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa vastaa määrältään ja laadultaan havaittuun tarpeeseen eri alueilla? Mitä uusia toimintamalleja kouluissa on kehitteillä?
  2. Opettajankoulutus: Miten opettajankoulutus vastaa määrältään ja laadultaan kyseisten oppiaineiden tarpeeseen? Mitä uusia toimintamalleja opettajankoulutuslaitoksissa on löytymässä? Mitä opittavaa muiden maiden uskonnon opetuksen malleista?
  3. Täydennyskoulutus: Miten täydennyskoulutus vastaa määrältään ja laadultaan kyseisten oppiaineiden tarpeeseen? Minkälaisia täydennyskoulutustarpeita lisääntynyt maahanmuutto aiheuttaa? Mitä informaaleja ja formaaleja täydennyskoulutusmalleja alalle on kehkeytymässä?

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (24.1.2019).

Ota yhteyttä:

Jari Lavonen, Helsingin yliopisto, p. 050 415 5317 etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Äidinkielen ja uskonnon muuttuvat koulutustarpeet Osaaminen ja koulutus

Yhteyshenkilö ministeriössä