Kriittisen infrastruktuurin tilannetietoisuus

Päättynyt

Toteuttajat

Maanpuolustuskorkeakoulu, VTT

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 10/2015 – 8/2016

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (YTS2010) on määritelty yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, joiden häiriötön toiminta tulee varmistaa.

Tutkimus selvitti, miten kriittisen infrastruktuurin, esimerkiksi sähkö-, vesi- ja tietoverkkojen, toimivuus voidaan taata.

Hankkeen tavoitteena oli luoda laaja-alainen ja monipuolinen kokonaiskuva ja sitä tukeva simulointimalli Suomen kriittisen infrastruktuurin keskeisten toimintojen, kuten liikenne-, tieto- ja energiaverkkojen ja logististen palveluiden saatavuudesta normaaliolosuhteissa sekä vakavissa poikkeusoloissa.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin

Ota yhteyttä:

Professori Jouko Vankka, [email protected], +358 299 530 489
Johtava tutkija Seppo Horsmanheimo, [email protected], +358 40 542 3599

Kriittisen infrastruktuurin toimivuuden varmistaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä